Setkání v Praze

Koncem června 2009 při své cestě po Evropě navštívili manželé Rosemary a Michael Shyovi z USA na několik dnů také Čechy.

Pan profesor Shy pracuje jako lékař ve Wayne State University, Detroit, Michigan a podílí se na výzkumu a léčbě onemocnění CMT v USA. Jelikož při tomto výzkumu spolupracuje i s lékaři z FN Motol, velmi jsme uvítali možnost osobního setkání.

Toto setkání se uskutečnilo dne 1.7.2009 v Praze na Malé Straně. Za FN Motol se zúčastnili lékaři MUDr. Seeman, MUDr. Mazanec, MUDr. Haberlová a MUDr. Laššuthová, za Společnost C-M-T Ing. Folvarský, manželé Klouzalovi, Kuncovi a Sokolovi.

Společné posezení bylo pro všechny zúčastněné velmi zajímavé. Manželé Shyovi nás velmi překvapili svou skromností, příjemným dojmem a srdečným uvítáním. Přestože byli unaveni celodenní prohlídkou památek, kde oba manžele doprovázela MUDr. Haberlová, pan profesor nám velice ochotně odpovídal na všechny naše dotazy.

Od pana profesora Shy jsme se mimo jiné dozvěděli, že také v USA probíhá klinická studie pro CMT 1A, zajímali jsme se o možnosti preimplantačního vyšetření, rehabilitační léčbu, protetické pomůcky…

Bohuslava Sokolová

1332356030 1332356038 1332356059 1332356132

Označeno v Ze života Společnosti