Poděkování za spolupráci

Na Fakultě medicínských studií Ostravské univerzity byla v roce 2006 zahájena výuka bakalářského studijního programu Ortotik – protetik. V tomto roce jako historicky první v České republice absolvovalo a státní zkoušku vykonalo celkem 10 vysokoškolsky vzdělaných ortotiků a protetiků.

Jsem velmi potěšen, že mohu touto cestou mnohokrát poděkovat členům Společnosti C-M-T, kteří v průběhu těchto let opakovaně jako pacienti ochotně pomáhali při výuce, zpracovávání bakalářských prací i závěrečných zkouškách. Výrazně tak přispěli k získání cenných zkušeností studentů. Jmenovitě bych rád poděkoval Radce Jackovičové, Jiřímu Klouzalovi, Blance Klouzalové, Martině Karpetové, Jiřině Karpetové, Jaromíru Obrusníkovi, Janu Ryškovi a Karlu Ryškovi.

Věřím, že úspěšná spolupráce mezi katedrou rehabilitace Fakulty medicínských studií Ostravské univerzity a Společností C-M-T bude nadále pokračovat.

MUDr. Petr Krawczyk

Vážené vedení fakulty a katedry rehabilitace FZS OU,

Společnost C-M-T sdružující pacienty s dědičným onemocněním Charcot-Marie-Tooth vznikla v roce 1999 a mezi hlavní cíle si stanovila POMOC a PODPORU těmto pacientům a jejich rodinám.

Právě ona dvě zásadní slova POMOC a PODPORA v nás postižených vyvolávají aktivně se spolupodílet na hledání způsobů zmírnění naší bolesti, úlevy v pohybu a usnadnění handicapu v každodenních činnostech. Nikdo z nás nečeká, že se tak stane ze dne na den, přesto NADĚJE nás nemocných velí podporovat a věřit v úspěch těch, jež mají vůli pomáhat – a to jste evidentně VY!

Právě ona dvě strategická slova POMOC a PODPORA byla na začátku spolupráce mezi Společností C-M-T a Katedrou rehabilitace Fakulty zdravotnických studií Ostravské univerzity v praktické i teoretické části výuky studijního oboru Ortotik – protetik. Věříme, že historicky prvních 10 vysokoškolsky specializovaných ortotiků a protetiků v České republice, u jejichž studia mimo jiné pacienty asistovalo také 9 postižených nemocí CMT, je začátkem oboustranně plodné a dlouhodobé spolupráce.

Jsme rádi, že Vaší prací přispíváte dostat do povědomí širší odborné veřejnosti také onemocnění periferní neuropatii Charcot – Marie- Tooth.

Děkujeme vedení katedry, vyučujícím i studentům za citlivý přístup a pozornost, kterou věnují našim pacientům. Těšíme se na další spolupráci, s podporou Společnosti C-M-T a jejich členů můžete i nadále počítat.

Blanka Klouzalová

25a

Označeno v Ze života Společnosti