Co dělat, když Vás praktik odmítá navštívit doma?

Je skutečností, že návštěvní služba praktických lékařů v posledních letech podle údajů VZP klesá ve všech regionech. Důsledkem toho je pak častější volání záchranné služby, růst nákladů veřejného zdravotního pojištění a přeplnění interních a dalších oddělení akutní péče v nemocnicích. Požádali jsme právničku Mgr. Radku Pešlovou o zodpovězení několika dotazů.

Podle našich informací lékař nejčastěji řekne „Já na základě znalosti pacienta a toho, co mi sdělujete, neshledávám nyní důvod k návštěvě. Kdyby se situace zhoršovala, volejte pohotovost.

Je pravda, že návštěvní služba výslovně není uvedena v zákoně. Nicméně lékař k ní je povinen na základě dohody se zdravotní pojišťovnou. Má tuto péči nasmlouvanou ve vlastních úkonech. A to když dojde ke zhoršení zdravotního stavu nebo když pro svůj dlouhodobě špatný zdravotní stav pacient není schopen dojít k lékaři do ordinace. K zajištění návštěvy by měl zpravidla stačit telefonát. Ale někteří lékaři odmítnou službu poskytnout. Toto odmítnutí by ovšem měli zdůvodnit. Jako důvod by neměli uvádět, že péče není potřeba, protože po telefonu nemohou učinit spolehlivý úsudek o zdravotním stavu pacienta. Lékař na dálku nemůže stanovit akutní diagnózu, takže nemůže argumentovat ani nezávažností případu.

Například špatná hybnost nebo horečka jsou důvodem k návštěvě lékaře doma?

V tomto případě má pacient nepochybně právo na návštěvu praktického lékaře, neboť sám není schopen využít služby lékaře.

Je stanoveno, jak často mohou návštěvy doma probíhat?

Žádné minimum ani maximum stanoveno není, ale předpokládá se, že návštěva má být vykonána aspoň jednou za půl roku. Toto dovozujeme z důvodu nutnosti shlédnout pacienta, když jsou mu předepisovány léky. Velká část zdravotně postižených léky bere dlouhodobě a jejich předepsání není často spojeno se skutečným vyšetřením pacienta. Léky se mohou za předpokladu použití tzv. opakovaného receptu vypsat nejčastěji pouze na dobu půl roku.

Co byste doporučila, když lékař přesto odmítne?

Pokud má pečující pocit, že situace skutečně vyžaduje urgentní řešení, nezbývá než volat záchrannou službu. Pokud návštěva snese nějaký den odkladu, doporučuji lékaře obeslat doporučeným dopisem s písemnou žádostí. Dostačuje k tomu jednoduché: „Vážený pane doktore, z důvodu své imobility (dlouhodobě špatného zdravotního stavu, náhlého těžkého zhoršení zdravotního stavu apod.) Vás žádám o návštěvu v místě mého pobytu, a to tehdy a tehdy, kdy Vám bude moci někdo otevřít, protože už to sám také nezvládnu.“

Pokud lékař nereaguje na tento dopis, co pak? Má být pacient průbojný a trvat na svém právu?

Ano a záleží na něm, jestli jej využije nebo ne. Ale rodiny pacientů by se s takovým jednáním praktických lékařů neměly smiřovat a měly by podat stížnost nadřízenému lékaři, samozřejmě je-li nějaký, a následně na krajský úřad. Stížnost mohou směřovat i na zdravotní pojišťovnu nebo pro zanedbání péče na Českou lékařskou komoru.

Zpracoval: Michal Šimůnek

Označeno v Články, rady, zkušenosti