Týden lékařské genetiky v Brně

Ve dnech 23. a 24. 9. 2015 se v Brně v rámci Týdne lékařské genetiky uskutečnil Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky JEP společně s 48. výroční cytogenetickou konferencí. Celostátní genetický sjezd se v ČR koná každé 4 roky, naposledy se konal v roce 2011 v Třeboni. Genetický sjezd se letos v Brně konal v rámci oslav 150. výročí uveřejnění výsledků Mendelových výzkumů. Mendel tyto přednášky přednesl v únoru a březnu roku 1865. Na setkání Přírodovědného spolku v Brně poprvé představil výsledky z výzkumu šlechtění hrachu a dalších rostlin, které prováděl několik let v zahradách Augustiniánského kláštera na Starém Brně.

Na letošním celostátním genetickém sjezdu zazněly přednášky odborníků z většiny genetických pracovišť v ČR. Úvodní přednášku sjezdu přednesl prof. Václav Pačes, bývalý vedoucí Ústavu molekulární genetiky České akademie věd. Sekce na sjezdu byly zaměřeny na genetiku nádorových onemocnění, další na klinickou genetiku, prenatální diagnostiku a velká část přednášek byla o DNA diagnostice různých skupin onemocnění, včetně neurologických. Společnost C-M-T tentokrát neměla na sjezdu oficiální zastoupení se stánkem, ale zazněly 2 přednášky s tématikou DNA diagnostiky CMT. Řada pracovišť prezentovala výsledky využití nových sekvenčních metod a technologií, tzv. NGS.

Děkujeme organizátorům za zajímavý program, příjemné prostředí i bezproblémový průběh sjezdu.

prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.

Označeno v Články, rady, zkušenosti