10 důvodů, proč má smysl zaměstnávat handicapované

Stmelíte týmy a získáte loajální zaměstnance

Myslíte si, že je pro firmu ideální pracovní tým dravých třicátníků s podobným vzděláním a zkušenostmi? Personalisté vám řeknou, že takový tým nebude dobře fungovat, a to ani v tvrdé obchodní činnosti, protože dokáže sice zákazníka získat, ale nedokáže s ním dlouhodobě pracovat. Pokud budou firmy nabírat především absolventy, budou se točit v začarovaném kruhu. Do pěti let jim mladí lidé začnou odcházet − na mateřskou, ke konkurenci. A vše začíná znovu. Diverzita pracovního týmu s sebou přináší mnoho benefitů, a nejen genderová! Právě lidé se zdravotním postižením se často dokážou v krizových momentech dívat na věci z jiného úhlu a dát přednost jistotě ve firmě, která jim dala příležitost, než kariérnímu růstu u konkurence.

Když dostojíte zákonu, ušetříte

Každá firma, která má přes 25 zaměstnanců, má ze zákona povinnost zaměstnat čtyři procenta osob se zdravotním postižením. Zákon o zaměstnanosti dává firmám tři možnosti, jak tuto povinnost splnit. První a nejlepší variantou je obsazení potřebného počtu pozic právě zaměstnanci se zdravotním postižením − což zaměstnavateli ušetří 64.757,50,- koruny ročně na odvodu do státního rozpočtu (což je druhá varianta splnění zákonné povinnosti) za každou jednu neobsazenou pozici člověkem s handicapem. A zaměstnanec, který pobírá 3. stupeň invalidního důchodu, se zaměstnavateli započítává trojnásobně (rázem je to tedy úspora 194.272,50,- koruny za rok, a to ještě daný člověk ani nezačal pracovat).

A ještě si ulevíte na daních

Další finanční úsporou, kterou zaměstnavatel může uplatnit, pokud zaměstná člověka se zdravotním postižením, je sleva na dani z příjmů. Ta činí 18.000,- korun za rok, pokud jde o zaměstnance se statusem osoby se zdravotním znevýhodněním nebo člověka v 1. či 2. stupni invalidity, a 60.000,- korun za rok, pokud se jedná o člověka ve 3. stupni invalidity. Jestliže si v tuto chvíli představíte, že do firmy nastoupí člověk se zdravotním postižením, který pobírá 3. stupeň invalidního důchodu, vašemu podniku za jeden rok ušetří 254.272,50,- koruny, a to do toho nepočítáme ještě jeho pracovní výkon, který samozřejmě bude znamenat také zisk.

Získáte i příspěvek od státu

Kromě výše zmíněných finančních výhod pro zaměstnavatele existují ještě další pobídky ze strany státu, které mohou zaměstnavatelé čerpat. Pokud si zaměstnavatel nechá vymezit chráněné pracovní místo, může na toto místo žádat o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů. Dalšími možnými příspěvky jsou příspěvky z aktivní politiky zaměstnanosti, jako je společensky účelné pracovní místo, na které úřad práce poskytne zaměstnavateli mzdu až na 10 měsíců, pokud přijme uchazeče se zdravotním postižením, který je registrován na Úřadu práce ČR.

Vyhnete se náhradnímu plnění i podvodníkům

Zejména pro velké výrobní firmy může být zaměstnávání osob s postižením náročné vzhledem k provozu (trojsměnný provoz, práce ve výškách, fyzicky náročná práce atd.). Stát jim dává ještě jednu možnost, jak splnit zákonnou povinnost, a to formou tzv. náhradního plnění. Firma, která neobsadí pracovní místo postiženým, má možnost odebrat služby či výrobky od společnosti, která naopak dává práci více než 50 procentům osob se zdravotním postižením z celkového počtu zaměstnanců, a to pro rok 2016 v částce 181.321,- Kč za každého chybějícího postiženého zaměstnance. Na trhu je ale hodně „poskytovatelů“ náhradního plnění, kteří systém spíše zneužívají. Proto doporučujeme zjistit si a ověřit, u koho náhradní plnění sjednáváte.

Získáte nejen loajální, ale i výkonné zaměstnance

Pokud je člověku se zdravotním postižením vybrána vhodná práce v odpovídající výši úvazku, je jeho pracovní výkonnost stejná jako u kolegy bez postižení. Nejčastějším požadavkem jsou právě zkrácené nebo flexibilní pracovní úvazky či práce z domova − za těchto podmínek má zaměstnanec s postižením výkon jako ostatní. Mezi manažery stále panují představy, že zdravotně postižený člověk je „nevyhoditelný“, musí se s ním zacházet nějak extra, chrání ho speciální zákony… Opak je pravdou. Zákoník práce platí pro zdravé i zdravotně postižené zaměstnance stejně. Pokud se handicapovaný zaměstnanec neosvědčí, pracuje mizerně a firmě škodí, můžete se s ním rozloučit stejně jako s každým jiným.

Můžete se na ně spolehnout

Všichni zaměstnavatelé ve větší či menší míře potvrdí, že loajalita zaměstnanců má pro ně velkou hodnotu. Bohužel tento rys zaměstnanců se jen těžko odhalí při výběrovém řízení a někdy na to nestačí ani zkušební doba. Jednou z nesporných výhod zaměstnanců se zdravotním postižením je velká spolehlivost a loajalita, jež vychází z jednoho prostého faktu − představte si, že si můžete vybírat jen z úzkého okruhu profesí a prací, a navíc se potřebujete se zaměstnavatelem domluvit například na úpravě pracovní doby. Pokud najdete práci, která vám vyhovuje, přistupujete k ní úplně jinak než člověk, který dostává pracovní nabídky od konkurenčních firem s železnou pravidelností.

Možná u vás někdo takový je a ani o tom nevíte

Když budeme vycházet z jednoduché obecné statistiky, která říká, že napříč celou Evropou zhruba 10 procent z populace jsou osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, a z toho spočítáme odhadem produktivní populaci, dojdeme k číslu zhruba 600 000 osob se zdravotním postižením v Česku. Z toho vyplývá, že zejména velké firmy s největší pravděpodobností již zaměstnávají někoho s handicapem, ale prostě o tom nevědí, respektive vědí jen o zlomku svých zaměstnanců. Zkuste si to také odhadnout, kolik by to znamenalo zaměstnanců u vás? A pokud o tomto faktu ani nevíte, není to důkaz, že je to snazší, než jste si mysleli?

Vyřešíte problémy s nedostatkem zaměstnanců

V současné době máme jednu z nejnižších nezaměstnaností v historii a tomu také odpovídají zjištění zaměstnavatelů, kteří již pociťují problém při obsazování pracovních pozic, protože zájemců je velmi málo. Pokud v této situaci začnete otevřeně nabízet volné pozice jako vhodné pro lidi s handicapem a ideálně s nabídkou zkráceného úvazku, můžete v tomto směru předstihnout konkurenci a vyřešit problém s podzaměstnaností (statistiky Úřadu práce ČR ukazují, že v lednu 2015 tvořily 13 procent z celkového počtu nezaměstnaných právě osoby se zdravotním postižením).

Budete skutečně společensky odpovědní

Společenská odpovědnost firem má svůj pozitivní ekonomický dopad. Pokud nepochybujete o tom, že zákazníkovi není lhostejné, za jakých okolností vznikl daný produkt, nepochybujte ani o tom, že zákazníci, potažmo současní a bývalí zaměstnanci, ovlivňují obraz dané firmy právě podle toho, jakou má personální politiku. A to zejména vzhledem ke skupinám, ke kterým patřil či patřit bude každý z nás: k absolventům, ženám nebo mužům po rodičovské, lidem v předdůchodovém věku či k lidem se zdravotním postižením.

Hana Potměšilová

Označeno v Sociální otázky