Odpovědi na otázky okolo aut

V rámci projektu Auta bez bariér, který patří pod křídla Konta Bariéry, se zájemci o nové auto mohou kromě jiného spolehnout ve své komplikované situaci i na poradenství. Stačí zaslat dotaz prostřednictvím internetových stránek www.autabezbarier.cz. Vybíráme nejzajímavější otázky a odpovědi.

Před pěti měsíci jsme zakoupili auto, které se nyní porouchalo a stalo se nepojízdným. Je možné toto auto po opravě prodat a koupit jiné, aniž bychom museli vrátit příspěvek? Byla by to prakticky jen výměna jednoho auta za druhé.

Platí, že příspěvek je vázán na určité vozidlo. Pro jistotu je tedy vhodné vyjednat s úřadem práce výměnu auta. Kdyby totiž došlo ke kontrole využívání příspěvku či ke kontrole vlastnictví vozu a úředníci porovnali doložené dokumenty k vozidlu zakoupenému z příspěvku s nově pořízeným autem, údaje by se rozcházely. Tento rozpor by úřad mohl také odhalit až ve chvíli, kdy byste po 10 letech žádali o příspěvek na nové vozidlo.

Je možné získat státní příspěvek na auto i při koupi od fyzické osoby ze zahraničí?

Zákon nijak nelimituje využití příspěvku na vozidlo zakoupené v zahraničí. Je možné, že si v tomto případě bude úřad práce více prověřovat prodejce, pokud se jedná o fyzickou osobu a nikoli například autobazar, a ještě je vozidlo zakoupeno v zahraničí.

Chtěla bych požádat o státní příspěvek na nákup auta pro nemocného syna. Zajímá mě, jestli takové auto může zabavit exekutor.

Pokud by syn získal příspěvek na motorové vozidlo jako na pomůcku, měla by být v jeho vlastnictví a rodiče se stanou pouze provozovateli vozidla. Jestliže je tedy exekuce vyhlášena na rodiče, neměl by být majetek syna postižen. Pokud by se exekuce týkala přímo syna, je vhodné argumentovat tím, že se nejedná o běžné vozidlo, ale o speciální kompenzační pomůcku usnadňující mu handicap a pomůcky by exekutoři zabavovat neměli. Pokud by k tomu přece jen došlo, je třeba obrátit se na soud s tzv. vylučovací žalobou.

Mám dřív podat žádost o příspěvek na auto, aniž bych věděla, kolik bude nakonec stát, nebo nejprve hledat auto, domluvit se s někým na úpravě vozu, a pak teprve podat žádost o příspěvek?

Vzhledem k tomu, že v žádosti o příspěvek na zakoupení motorového vozidla uvádíte předpokládanou cenu vozidla, je vhodné provést předběžný výběr vozu dříve, než podáte žádost o příspěvek na motorové vozidlo. Pokud následně obdržíte nižší příspěvek, samozřejmě lze výběr vozu ještě přehodnotit a přizpůsobit ho výši příspěvku.

Dostal jsem příspěvek na auto ve výši 180 tisíc Kč. Vybral jsem si nové auto za 250 tisíc korun. Potřebuji si vzít úvěr na zbývajících 70 tisíc. Aby mi finanční společnost poskytla úvěr, musím složit akontaci jen 160 tisíc. Musím zbývajících 20 tisíc korun vrátit úřadu práce, anebo s nimi mohu dofinancovat nějaké splátky? Cena vozu v kupní smlouvě bude uvedena 250 000 Kč.

Pro úřad práce bude rozhodující kupní smlouva, kde je uvedena plná částka vozu, tedy 250 000 Kč. Pokud jste dostal příspěvek na vozidlo ve výši 180 000 Kč, můžete jej celý využít. Požadujte, aby vám společnost vydala kromě dokladu o zaplacené akontaci 160 000 Kč i doklad na zaplacení zbývající částky 20 000 Kč jakožto splátek.

Chtěl bych si udělat řidičák na auto. Mám rovnou žádat o přestavbu auta, nebo si nejdříve udělat řidičák, a až potom podat žádost o přestavbu řízení?

Zákon neurčuje, zda osoba, která o dodatečnou úpravu motorového vozidla žádá, musí být držitelem řidičského oprávnění. Dodatečnou úpravou nemusí být pouze přestavba na ruční ovládání, ale i úpravy umožňující snadnější nastupování nebo nakládání vozíku, které nejsou plně vázány na sedadlo řidiče, a tím i na vlastnictví řidičského průkazu.

Je možné dostat příspěvek na zakoupení auta pro dva handicapované na koupi jednoho automobilu? Jedná se o matku a syna.

Zákon nevylučuje, aby si více lidí, kteří dostanou příspěvek na zvláštní pomůcku, tuto pomůcku zakoupilo společně. Takový postup je běžný například v rámci rodiny. K tomu, aby si motorové vozidlo jako zvláštní pomůcku mohlo více lidí se zdravotním postižením koupit společně, musí splnit několik podmínek: všichni musí být vlastníky vozidla; musí to být doloženo z kupní nebo jiné smlouvy, musí to vyplývat z technického průkazu vozidla; všechny osoby musí použít celou dávku a pravidelně se dopravovat. Doporučujeme tento případ konzultovat předem s úřadem práce, aby o této skutečnosti jeho pracovníci věděli.

Dostala jsem příspěvek na motorové vozidlo. Jsem v rozvodovém řízení, s manželem již tři roky nežiji ve společné domácnosti, byl také vyloučen z okruhu posuzovaných osob. Ráda bych věděla, zda si po rozvodu může dělat nárok na vůz při společném vypořádání majetku, jelikož ještě nejsme rozvedeni.

U soudu argumentujte tím, že jste dostala na vozidlo příspěvek od státu a v souladu s výše uvedeným zákonem jste jeho majitelem a využíváte ho ke své osobní potřebě jako pomůcku. Za těchto podmínek by mělo být vozidlo ze společného jmění vyloučeno. Pokud jste ale cenu vozidla společně dopláceli z úspor, mohl by tuto skutečnost manžel u soudu namítat a mohl by požadovat vrácení poměrné vložené části majetku. Nejlepší by tedy bylo se na vypořádání dohodnout a soudu předložit společnou dohodu pouze ke schválení.

Lucie Marková, Petr Buček (časopis Můžeš, kráceno)

Označeno v Pomůcky