50. česko-slovenské dny dětské neurologie

Ve dnech 12. – 13. 5. 2016 se v Hotelu Imperial v Ostravě uskutečnili jubilejní 50. česko-slovenské dny dětské neurologie. Organizátory jsou Společnost dětské neurologie ČLS JEP, Slovenská neurologická společnost – sekce dětské neurologie J. E. Purkyně a Oddělení dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava, záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura. Mezi hlavní témata konference patřili též neuromuskulární onemocnění – nové trendy v diagnostice a léčbě. Společnost na kongresu zastupoval prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D..

Michal Šimůnek

Program

Označeno v Ze života Společnosti