Proběhl 12. ročník Janskolázeňského symposia

Janskolázeňské symposium je svým rozsahem největším rehabilitačním symposiem v České republice. Jeho XII. ročník se uskutečnil od 11. do 13. ledna 2018 a sjelo se na něj přes sto padesát účastníků z lékařských i nelékařských profesí z Česka i ze Slovenské republiky a asi tři desítky účastníků přímo z pořádajících Janských Lázní.

Odborné symposium vzniklo před třinácti lety jako dětské. „Nejdříve jsme se věnovali dětské mozkové obrně. Postupně přicházely další ročníky, a protože byly úspěšné, rozšířili jsme je o další témata,“ vzpomíná ředitel léčebné péče a primář dětské léčebny Vesna Janských Lázní MUDr. Vasil Janko. Dodal, že program je už tradičně rozdělený na Léčbu dospělých a Pediatrické dny a skládá se z neurologické a ortopedické části.

V „dospělé“ části bylo Symposium 2018 zaměřeno na progresivní chronická neurogenní onemocnění. Jsou to onemocnění jako Charcot – Marie – Tooth (CMT), Roztroušená skleróza mozkomíšní a další. „Program Pediatrických dnů obsahuje přednášky z dětské ortopedie, neurologie a rehabilitace a z oborů, které jsou nám blízké. Letos bude mít velké slovo logopedie,“ objasnil Vasil Janko před symposiem.

V Pediatrických dnech se odborníci v předchozích ročnících věnovali horní končetině – rameni až po loket včetně různých úrazů. „Z horní končetiny letos u dětí přecházíme na dolní končetinu a začneme v oblasti kyčle a kosti stehenní. Tedy ortopedický okruh v dětské části bude věnovaný nemocem a úrazem v oblasti kyčle a kosti stehenní,“ uvedl Vasil Janko.

V neurologické části je velkým tématem dysfagie, což je porucha polykání, která se vyskytuje často u starších dospělých po iktu (cévní mozkové příhodě). „Avšak druhou největší skupinou postižených dysfagií jsou děti s dětskou mozkovou obrnou, vrozenými vadami vývoje v oblasti dutiny ústní, neurologickými onemocněními a onemocněními způsobenými úrazem, popálením či poleptáním,“ vysvětlil primář. Upřesnil, že když se úraz týká například centrálního nervového systému a dojde k poškození mozku, poruší se nervové dráhy, které zabezpečují polykací akt. „U nás se potkáváme spíše s těmi neurologickými případy poruchy polykání,“ dodal.

Dětské sympozium má už svou dvanáctiletou tradici a tím, že přednášející jsou z celé republiky, má jednoznačně svoje místo v českém prostoru. „Snažíme se jej rozšiřovat o přednášející odborníky ze Slovenska. V minulosti jsme tu měli odborníky i z Grazu, dokonce tu přednášela světoznámá protetička Nancy Hilton, která znamená hodně na poli této odbornosti,“ připomněl Vasil Janko.

Třetí část Pediatrických dnů je složena z různých oborů. Přednášel v ní prof. Petr Pohunek o bronchoskopii u dětí a MUDr. Mária Praženicová z Banské Bystrice o glaukomu jako součásti některých neurodegenerativních onemocnění. Zaznělo i několik přednášek psychologů, klinického logopeda a speciálního pedagoga, a přednášky od autorů z jiných lázní o jejich způsobech léčby. „Takto se snažíme „rozšiřovat obzory“, abychom kromě rehabilitace, neurologie a ortopedie rozvíjeli své vzdělání i v dalších oblastech,“ vysvětlil Vasil Janko.

Účast na symposiu má pro všechny účastníky několik významů. Hlavně se dozvědí nové věci z oborů, ve kterých pracují. Každý rok je něco nového a je důležité, aby odborníci zanechali na symposiu nové vědomosti a podněty, které jsou přínosem pro diskutované obory, a aby nadále rozvíjeli spolupráci mezi jednotlivými pracovišti, která na symposiu zastupují.

„V neposlední řadě je důležité porovnávat přístupy a výsledky léčby pacientů tak na základě stejné metodiky, aby byly porovnatelné. Jedná se o takzvanou Medicínu založenou na důkazech, což je systematický přístup k léčbě, propojující nejlepší dostupné vědecké důkazy s klinickou zkušeností lékaře a s preferencemi a potřebami ošetřovaného pacienta,“ uzavřel primář dětské léčebny Vesna a ředitel léčebné péče SLL Janské Lázně Vasil Janko.

Zdroj: www.janskelazne.com

Prezentace

XII. JANSKOLÁZEŇSKÉ SYMPOSIUM 01

XII. JANSKOLÁZEŇSKÉ SYMPOSIUM 02

Označeno v Ze života Společnosti