Předseda Společnosti C-M-T byl oceněn

Pivovarské náměstí v Hradci Králové patřilo 8. května tradičním oslavám Dne kraje. Oficiální část programu začala slavnostním nástupem a předáním resortních i krajských medailí. Slavnostní přísahu si splnili noví členové Hasičského záchranného sboru. Na ceremoniál navazoval doprovodný hudební a kulturní program.

Hejtman Jiří Štěpán předal osobnostem různých oborů Pamětní medaili hejtmana. Své resortní medaile předali krajští ředitelé Policie ČR, Hasičského záchranného sboru, Zdravotnické záchranné služby a Krajského sdružení hasičů.

„Oceněné osobnosti jsou průřezem naší společnosti v plné šíři. Jsou mezi nimi duchovní, učitelé, sportovci i umělci. To hlavní mají ovšem společné: svému oboru se věnují s obrovským zápalem a odhodláním a mají velkou zásluhu na tom, že můžeme být na náš kraj hrdí a dobře se nám zde žije,“ řekl hejtman Jiří Štěpán.

Po 12. hodině začal bohatý program koncertem Koletovy hornické hudby. Návštěvníky potěšilo loutkové Divadlo Drak, které letos slaví 60 let od založení, nebo Patrola Šlapeto. V 17 hodin se otevřela prvorepubliková tančírna. Po celou dobu byli na místě českoslovenští legionáři s ukázkami výzbroje a historickým výkladem. Pod pokličku krajského úřadu bylo možné nahlédnout během komentovaných prohlídek.

Hejtman udělil pamětní medaili mj. i Mgr. Michalu Šimůnkovi, a to za aktivní a nezištnou pomoc zdravotně postiženým spoluobčanům. Michal Šimůnek se společně s lékaři z FN Motol a dalšími pacienty stará o činnost spolku Společnost C-M-T. Spolek pomáhá pacientům se stejnou diagnózou, jakou má pan Šimůnek. Cílem spolku je poskytovat komplexní servis lidem s totožným handicapem. Jde hlavně o pomoc při jednání s úřady či zprostředkování aktuálních informací. Členové kromě poradenské činnosti pořádají pravidelná setkání a publikují vlastní časopis.

Označeno v Ze života Společnosti