Cestování po železnici pro invalidní důchodce ve III. stupni

Jak je to nově se slevami při cestování po železnici pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a držitele průkazů OZP? Pokud jde o průkazy ZTP a ZTP/P, je sleva na jízdném ve všech dopravních prostředcích veřejné hromadné dopravy 75 % u držitelů průkazu ZTP, u průkazu ZTP/P je sleva stejná, v tomto případě ale zároveň neplatí žádné jízdné s výjimkou místenky průvodce této těžce postižené osoby. Tyto slevy jsou stanoveny v § 36 odst. 2 zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením.

Do 31. srpna 2018 nebyla poskytována důchodcům (ani těm s invaliditou III. stupně) žádná výhoda v oblasti jízdného. České dráhy poskytovaly této skupině cestujících svou komerční slevu IN Důchodce.

Od 1. září 2018 zavádí ČR ve zvláštním jízdném, které je regulováno cenovým výměrem Ministerstva financí ČR, novou kategorii cestujících, a to „Cestující 65+“. Této skupině cestujících bude nově poskytována sleva 75 % z obyčejného (plného) jízdného ve 2. vozové třídě. Z tohoto důvodu přistoupily České dráhy k ukončení aplikace IN Důchodce a svým zákazníkům se rozhodly vyplatit poměrnou částku za nemožnost dalšího využití této slevové aplikace.

Uvedený výměr ale nepamatuje na cestující, kteří již pobírají nějaký důchod a ještě nedosáhli věku 65 let. České dráhy se těmto cestujícím rozhodly poskytnout komerční slevu na pořízení slevové aplikace IN 50 D za zvýhodněnou cenu pro cestování v 1. i 2. třídě se slevou 50 % z obyčejného jízdného.

Cituji z tarifu, kde je uvedeno, které skupiny cestujících mají na IN 50 D nárok:

„Aplikace IN 50 D je určena pro cestující do 65 let, kteří pobírají důchod starobní nebo invalidní pro invaliditu 3. stupně nebo osoby ve věku 60 – 65 let, které pobírají vdovský či vdovecký důchod.“
„Žadatel mladší 65 let (do dne, který předchází dni 65. narozenin) je povinen při podání žádosti předložit navíc Rozhodnutí o přiznání důchodu nebo Rozhodnutí o změně důchodu/Oznámení o hromadné úpravě důchodů nebo ústřižku poštovní poukázky Důchody – výplatní doklad, ne staršího než jeden měsíc, nebo potvrzení o pobírání důchodu.“
„Pokud je důchod vyplácen v zahraničí, předloží žadatel do českého jazyka přeložené a úředně ověřené potvrzení o pobírání důchodu. Tato podmínka se nevztahuje na potvrzení vystavená ve slovenském jazyce.“

Aplikaci IN 50 D lze zakoupit za 550,- Kč s platností na 1 rok nebo za 1 490 Kč s platností na 3 roky.

Výše uvedené slevy IN 50 D však platí pouze u dopravce České dráhy a.s. Jestli se připojí i další dopravci není dosud známo.

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Označeno v Sociální otázky