Evropské referenční sítě (ERN)

Žádná země sama nemá dostatek znalostí a možností k řešení problematiky všech vzácných onemocnění. Evropské referenční sítě (ERN) jsou virtuální sítě mezi poskytovateli zdravotní péče v celé Evropě. Jejich cílem je řešit problém komplexních nebo vzácných onemocnění nebo chorob, které vyžadují vysoce specializovanou zdravotní péči a soustředění poznatků a zdrojů. K přezkumu pacientovy diagnózy a léčby svolají koordinátoři ERN „virtuální“ poradní radu složenou z lékařů-specialistů z různých disciplín, a to s využitím specializované platformy informačních technologií a nástrojů telemedicíny. Takže cestují lékařské poznatky a knowhow, nikoli pacienti, kteří mohou zůstat v pohodlí svého domácího prostředí, které je jim oporou.

Přehled českých poskytovatelů zdravotních služeb zapojených do ERN

Přehled českých poskytovatelů zdravotních služeb zapojených do ERN

Označeno v Články, rady, zkušenosti