Odborný seminář k 20. výročí existence Společnosti C-M-T

V sobotu 8. června 2019 se v Praze uskutečnil odborný lékařský seminář k 20. výročí existence Společnosti C-M-T.

V klidném prostředí hotelu Centrum Mariapoli se sešlo bezmála 100 členů a dalších hostů, kteří během dne vyslechli sedm zajímavých přednášek na rozličná témata. Pro úplnost uvádím jejich přehled:

 • Hereditární neuropatie – MUDr. Radim Mazanec, Ph.D., Klinika neurologie, FN Motol Praha
 • Vývoj možností DNA vyšetření – vyšetřování příčin C-M-T v České republice – Prof. Pavel Seeman, Ph.D., DNA laboratoř, 2. LF UK Praha
 • Novinky v diagnostice a léčbě CMT u dětí – MUDr. Jana Haberlová, Ph.D., Klinika dětské neurologie, FN Motol Praha
 • Nové možnosti rehabilitace pacientů s C-M-T – MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D., Rehabilitační centrum MUDr. Jana Calty, Rehabilitační nemocnice Beroun
 • Charcot – Marie – Tooth – typy operací, prováděných na naší klinice od roku 2000 – MUDr. Pavel Smetana, Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie, FN Motol Praha
 • Stropní zvedací a asistenční systém Roomer – Ing. Štěpán Dařbuján, ERILENS s.r.o.
 • První český obytný karavan pro vozíčkáře CAMPER Charley TRAMP – Leoš Fučík, ředitel Opus Lacrimosa, z.ú.

Nešlo o pouhé sdělování suchých faktů a novinek v oblasti neurologie, rehabilitace apod., ale byl zde názorně předveden stropní zvedací systém Roomer od fy ERILENS a účastníci si mohli prohlédnout a vyzkoušet i jediný obytný karavan pro vozíčkáře Charley.

Přítomné pozdravil též ředitel Státních léčebných lázní Janské Lázně s.p. Mgr. Martin Voženílek a na vznik Společnosti zavzpomínal její první předseda Ing. Roman Folvarský.

Byli jsme moc rádi, že mezi nás zavítalo i několik céemťáků ze Slovenska, kde zatím podobný spolek jako ten náš chybí. Atmosféra na semináři byla velice přátelská a domů jsme odjížděli s dobrým pocitem a nadějí do budoucna.

Velký dík patří všem přednášejícím, dále každému, kdo při organizaci semináře pomáhal, a též sponzorům, kteří přispěli finančně či hmotným darem. Byli to:

 • Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.
 • KBJ VELKOOBCHODY s.r.o.
 • ERILENS s.r.o.
 • Karlovarské minerální vody, a.s.
 • Crocodille ČR, spol. s r.o.
 • Vitaminátor s.r.o.
 • Biopekárna Zemanka s.r.o.
 • Jan Becher – Karlovarská Becherovka a.s.
 • Palírna U zeleného stromu a.s.
 • NaturaMed Pharmaceuticals s.r.o.

Pokud jste se semináře nemohli zúčastnit, nemusíte být smutní. Celý jeho průběh byl natáčen a po zpracování bude možné si tento záznam na DVD objednat.

Michal Šimůnek

 

 

 

Pozvánka 01

Pozvánka 02

Označeno v Ze života Společnosti