CMT Asociace v USA zrychluje výzkum genové terapie

CMT Asociace se těší na dobu, kdy pomocí genové terapie budou lékaři schopni léčit přímo příčinu CMT onemocnění, než předepisovat léky nebo doporučovat operaci. Již jsme předpovídali možnosti, které genová terapie nabízí pro naši komunitu 2,8 milionu lidí s CMT žijících po celém světě. Ve skutečnosti vyvíjíme snahu o prozkoumání možností genové terapie CMT tím, že rozšiřujeme náš program STAR (Strategie pro urychlení výzkumu) a náš poradní výbor STAR.

Již jsou známy genetické příčiny mnoha druhů CMT nemocnění, což vědcům umožňuje účinněji se zaměřit na genetické řešení léčby a případného vyléčení onemocnění. Protože pokračujeme v laboratorním výzkumu genové terapie, naším konečným cílem je přeměnit výzkum na efektivní léčbu lidí žijících s CMT.

Vzhledem k zvýšené proveditelnosti a použitelnosti genové terapie u CMT onemocnění, CMT Asociace hostila Workshop Genové terapie v roce 2018. V reakci na pozvání člena komise CMT Asociace Dr. Stevena Scherera, se workshopu zaměřeného na výzkum genové terapie CMT onemocnění zúčastnilo více než 20 špičkových odborníků na genovou terapii. Toto setkání zahrnovalo odborníky, kteří pracují na léčbě příbuzných genetických a neuromuskulárních onemocnění, stejně jako lékaři a vědci, kteří se zaměřují na genové terapie pro CMT2D a CMT4J.

Na základě tohoto setkání CMT Asociace shromažďuje nejlepší odborníky na tvoření strategií genové terapie pro podtypy CMT2 a CMT1. Čtyři odborníci na genovou terapii, Ph.D. Beverly Davidson na univerzitě v Pensylvánii, MD. Kleopas Kleopa na Kyperském institutu neurologie a genetiky, Ph.D. Scott Harper na Ohio State University School of Medicine a Ph.D. Steven Gray na University of Texas Southwestern Medical Center se nyní připojily k vědeckému poradnímu výboru CMT Asociace. Dr. Davidson je uznávaným lídrem v oboru genové terapie a její rozsáhlé zkušenosti zahrnují akademický výzkumu i komerční genové terapie. Doktor Kleopa prokázal, že genová terapie funguje na dvou myších modelech CMT: CMT1X a CMT4C. Tato strategie může čerpat ze zvířecích modelů CMT, které byly vyvinuty a charakterizovány s podporou CMT Asociace. Dr. Harper spolupracuje s Ph.D. Robertem Burgessem v Jackson Laboratory na vývoji vektoru genové terapie pro léčbu CMT2D. Hlavním zájmem Dr. Grayho ve vektorovém inženýrství genové terapie je Adeno-Asociovaný vir (AAV), následovaný optimalizací přístupů k přenesení genu do nervového systému v aplikaci u CMT4J.

 

CO JE GENETICKÁ TERAPIE?

 

Naše geny nám určují mnoho našich osobních vlastností, nicméně mutace genů způsobují genetická onemocnění jako je CMT. Vědci již po desetiletí pracují na úpravě nebo nahrazování chybných genů zdravými za účelem léčby, vyléčení nebo prevence onemocnění. Naštěstí je vidět významný pokrok ve snahách v rámci poskytnutí možností genové terapie CMT. Nedávné studie poskytly účinnou genovou terapii spinální svalové atrofie (SMA), ničivého onemocnění postihujícího stejné motoneurony, jež jsou postiženy u CMT.

 

ÚPRAVA A NÁHRADA GENU

 

Někdy je celý gen duplikován, stejně jako u CMT1A, kde je segment chromozomu kolem genu PMP22 přítomen ve třech kopiích místo dvou. Alternativně je část genu vadná nebo chybí už od narození, což způsobuje mnoho dalších známých forem CMT onemocnění. Každá z těchto variací může narušit strukturu proteinu, který je kódován postiženým genem, což způsobuje buněčné problémy, které nakonec vedou k onemocnění.

V rámci genové terapie mohou vědci provést jednu z několika věcí v závislosti na charakteru problému genu. Nejjednodušší formou genové terapie je prostě poskytnout správnou kopii genu, což je základem genové terapie pro SMA. Variací tohoto přístupu mohou být problémové geny potlačeny. Jedním z příkladů je nedávná demonstrace využití antisense oligonukleotidů pro zlepšení neuropatie u myších modelů CMT1A. Navíc, nová oblast úprav genomu pomocí technologie CRISPR technologie umožnila opravit mutace způsobující onemocnění, a spolupráce na projektech s lídry v tomto oboru byly zahájeny.

 

POSKYTOVÁNÍ GENOVÉ TERAPIE

 

K účelu vložení nových genů přímo do buněk vědci využívají prostředku zvaného vektor, který je geneticky upraven tak, aby dodával správnou verzi genu. Například viry mají přirozenou schopnost vkládat genetický materiál do buněk, a proto mohou být použity jako vektory. Zatímco některé viry způsobují onemocnění, vektorové viry jsou vysoce modifikovány a ztrácí svou schopnost vyvolat onemocnění, tudíž mohou být bezpečně používány k přenosu terapeutických genů do lidských buněk.

Genová terapie může být použita k úpravě buněk uvnitř nebo vně těla. Když je genová terapie prováděna uvnitř těla, lékař stříkačkou aplikuje vektor nesoucí gen přímo do části těla s poškozenými buňkami.

 

URYCHLENÍ VÝZKUMU GENETICKÉ TERAPIE

 

Předtím než může firma nabídnout genovou terapii k použití na lidech, musí být produkt testován pro bezpečnost a účinnost, aby Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) mohl zhodnotit, zda jsou rizika léčby přijatelná s ohledem na její potenciální přínosy. Genové terapie začaly získávat souhlas od Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a mnoho genových terapií je v klinických studiích.

V CMT Asociaci věříme, že je genová terapie příslibem efektivní terapie pro lidi žijící s CMT onemocněním. Vzhledem k velkým pokrokům v této oblasti se CMT Asociace zavázala, že přispěje k rychlejšímu rozvoji možností genové terapie tím, že investuje do nejslibnějších a průkopnických genových terapií, které mají potenciál přinést prospěch naší komunitě.

 

Převzato z internetu, přeložil Jan Krátký

https://www.cmtausa.org/research/star-gene-therapy/

The CMTA Is Accelerating Research Through Gene Therapy

Označeno v Články, rady, zkušenosti