Informace k nemoci COVID-19

Vážení přátelé,

v souvislosti s epidemií nemoci COVID-19 vám sdělujeme následující informace:

  • Virus COVID-19 nepostihuje primárně nervový systém periferní ani centrální a není důvodu se obávat zhoršení průběhu nemoci CMT.
  • Nemoc CMT jen výjimečně, u těžkých forem, zhoršuje dýchací funkce. Drtivá většina pacientů s CMT má respirační funkce normální.
  • Zajistěte si zvýšený přísun vitaminu C, B a D.
  • Pravidelně cvičte, provádějte dechová cvičení a v rámci možností provádějte nějakou fyzickou aktivitu.
  • Dodržujte všechna doporučená a nařízená preventivní opatření.
  • Dbejte na zvýšenou hygienu, pravidelně a často si umývejte ruce.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás neváhejte obrátit. Využít můžete i kontakt na Neuromuskulární poradnu ve FN Praha-Motol: nmc.fnm@gmail.com.

Opatrujte se a držme si všichni palce

 Výbor Společnosti C-M-T, z.s.

Označeno v Články, rady, zkušenosti