Novela zákona č. 329/2011 Sb., platná od 1.3.2020

Dnem 1. března 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 228/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela zákona přináší dvě základní změny.

První změnou je, že se zvyšuje násobek částky životního minima u společně posuzovaných osob při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovanou na pořízení motorového vozidla. Maximální částka 200 000,- Kč je poskytnuta, pokud příjem společně posuzovaných osob v domácnosti činí méně než 16-ti násobek životního minima těchto osob. Částka jednotlivých příspěvků se snižuje vždy po 20 tisících tak, že při 17-ti násobném  životním minimu společně posuzovaných osob je přiznána částka 180 000,- Kč a takto sestupně až do částky 100 000,- Kč, což je nejmenší částka, kterou je možné přiznat.

Druhá změna zákona se týká jednotlivých diagnóz, u kterých je možnost požádat o příspěvek na nákup kompenzační pomůcky u těchto diagnóz, na které dosud nebylo možné požádat si o příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek. Důrazně upozorňujeme, že tato změna se netýká příspěvku na nákup motorového vozidla, pouze se týká ostatních příspěvků na kompenzační pomůcky. Pro pacienty s nemocí Charcot-Marie-Tooth se v tomto bodě nic nemění.

Označeno v Sociální otázky