Zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP

Dnem 1. 1. 2020 vstoupila v účinnost novela zákona č. 465/2019, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tento zákon přináší tyto zásadní změny:

  1. zvyšuje se příspěvek na zaměstnávání OZP podle § 78a. Příspěvek je navýšen díky přechodným ustanovením již za 4. čtvrtletí 2019 o 800,-Kč.
  2. ke stejnému datu účinnosti se zrušuje v § 78a odstavci 12 písmeno a) zákona o zaměstnanosti. Toto ustanovení umožňovalo zvýšit příspěvek o navýšené správní náklady ve výši 4% průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. To znamená, že tímto se ruší zvýšení příspěvku ve výši 4 % již za 4. čtvrtletí 2019. Tento příspěvek na zaměstnání by činil 1.249,-Kč.

Prostým výpočtem se tak dostaneme k výsledku, že stát tímto zákonem přidal 800,- Kč na podporu zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP, ale na druhé straně snížil možnou podporu o 1.249,- Kč. Je třeba dodat, že zvýšení příspěvku kvůli zvýšeným administrativním nákladům využívalo poměrně málo zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % OZP, takže ztrátu to pro většinu zaměstnavatelů neznamená. Na druhé straně je tento krok překvapivý, protože příspěvek nebyl pro stát významným výdajem.

Nutno dodat, že některé pobočky ÚP ony zvýšené správní náklady ve výši 4% průměrné měsíční mzdy v NH za 1. až 3. čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku neuznávaly pod ně spadajícím zaměstnavatelům OZP již dříve. Těch se zákonná úprava nedotkne, protože byli o část příspěvku takto připraveni bez legislativního podkladu i o několik kvartálů předtím.

Označeno v Sociální otázky