Invalidní důchod dítěte

Kdy a o jaký invalidní důchod si požádat u dítěte, které bude mít 18 let v listopadu. Od září bude navštěvovat jednoletou praktickou školu.

 

Pokud má dítě ukončenou povinnou školní docházku a začalo studovat dál, je možné o invalidní důchod (ID) požádat už nyní. Po skončení povinné školní docházky a nástupu na střední školu je možné žádat o důchod už od 16 let. V případě, že dítě dokončilo povinnou školní docházku až letos v létě, je možné požádat až poté, co nastoupí na střední školu (učiliště). Stačí i jeden den studia na této škole a je možné žádat o invalidní důchod, protože je splněna potřebná doba sociálního pojištění. U dítěte, které po skončení povinné školní docházky již nestuduje, je možné v 18 letech žádat o invaliditu z mládí, která nevyžaduje žádné sociální pojištění. U osob, u kterých se předpokládá, že jim bude přiznán ID III. stupně, je výhodné žádat o důchod co nejdříve. Výše ID III. Stupně a ID invalidity z mládí je stejná, protože předpokládám, že dítě nemělo žádný příjem, ze kterého by bylo odváděno pojištění. Budete-li žádat o důchod před 18. rokem, je třeba žádat o přiznání ID a nežádat o invaliditu z mládí. Po podání žádosti bude zdravotní stav posuzovat posudkový lékař, pro kterého bude podklady připravovat ošetřující lékař dítěte, a proto je důležité, aby měl všechny podklady od odborných lékařů, kde bude jednoznačně stanovena diagnóza.

Označeno v Sociální otázky