Příspěvek na nákup motorového vozidla

Vím, že se auto může koupit a koupě doložit před podáním žádosti, nebo podat žádost a auto koupit po případném schválení příspěvku a následně koupi doložit. Bohužel jsem podala žádost a v době vyřizování jsem musela auto koupit. Chtěla bych vědět, jestli postup, který jsem zvolila, není v nějakém rozporu se zákonem.

 

Na konci formuláře žádosti se uvádí informace o tom, zdali již bylo motorové vozidlo zakoupeno. Pokud ano, uvádí se přesné datum a cena. Pro tento případ nesmí být kupní smlouva starší jednoho roku ke dni podání žádosti o zvláštní pomůcku. Další variantou je, že automobil hodláte teprve kupovat. V tomto případě se přihlíží k tomu, že automobil byl zakoupen po podání žádosti, tj. v průběhu řízení o příspěvek na zvláštní pomůcku. V obou těchto případech není jednáno v rozporu se zákonem a v případě přiznání příspěvku lze kupní smlouvu s dřívějším datem doložit.

Označeno v Sociální otázky