Motorové vozidlo zakoupené z příspěvku na zvláštní pomůcku a insolvenční řízení

Uvažuji o tom, že vstoupím do insolvence a zajímá mě následující situace a její řešení: Pokud by mi byl vyplacen příspěvek na motorové vozidlo a já si ho za tyto peníze koupil, jak se pak řeší vlastnictví tohoto vozidla a případná insolvence? Předpokládám, že bych na jeho koupi musel použít i část svých finančních prostředků.

 

Záleží na celkové ceně automobilu a poměru mezi výší přiznaného příspěvku na zvláštní pomůcku – zakoupení automobilu od ÚP – a vlastními prostředky. V případě, že bude cena automobilu značně vyšší než poskytnutý příspěvek (např. příspěvek ve výši 200 000 Kč a cena automobilu 1.000 000 Kč), je pravděpodobné, že bude automobil započten do majetkové podstaty v insolvenčním řízení. Vše záleží na konkrétním posouzení soudu.

Označeno v Sociální otázky