Kdo má nárok na invalidní důchod z mládí

Invalidní důchod z mládí upravuje § 42 odst. 1 a 2 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Jedná se o označení invalidního důchodu III. stupně, který je přiznáván od 18 let věku osobám, které mají trvalý pobyt na území České republiky, a které nebyly účastny potřebné doby pojištění. Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod z mládí je upravena § 40 zákona. Za splněnou dobu pojištění se považuje mimo jiné studium na střední škole po dosažení ukončeného povinného vzdělávání před dovršením 18 let věku.

Zda zdravotní stav odpovídá invaliditě III. stupně, upravuje vyhláška č. 359/2009 Sb., o posuzování invalidity, která stanovuje procentní míru poklesu pracovní schopnosti.

Výše invalidního důchodu z mládí je dle § 42 odst. 2 měsíčně 45 % výpočtového základu. Pro účely stanovení výpočtového základu se za osobní vyměřovací základ považuje všeobecný vyměřovací základ, který o dva roky předchází roku přiznání invalidního důchodu, vynásobený přepočítacím koeficientem (§ 17 odst. 4) pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu. Pro výši základní výměry tohoto důchodu platí § 41 odst. 1 obdobně. Žádost o invalidní důchod s žadatelem sepisují pracovníci OSSZ podle místa trvalého bydliště (v Praze PSSZ). Pokud žadatel není s výsledkem řízení spokojen, může podat námitky ve lhůtě 30 dnů od data převzetí doručení.

Označeno v Sociální otázky