Exekuční srážky z invalidního důchodu

Výkonu rozhodnutí nepodléhají peněžité dávky sociální péče, tj. ani příspěvek na péči. Tento příspěvek je určen na úhradu péče a není možné z něj nic exekučně strhávat.

Invalidní důchod se považuje za příjem, ze kterého lze exekuci srážet. Výpočet je poměrně složitý a záleží na tom, zda jsou pohledávky přednostní či nepředností nebo zda máte k nějaké osobě vyživovací povinnost. Základní nezabavitelné minimum je stanoveno jako ¾ součtu částky životního minima jednotlivce a částky normativních nákladů na bydlení.

V roce 2022 činí nezabavitelné minimum jednotlivce 8006 Kč. Částka se zvyšuje za manžela nebo vyživované dítě o 2669 Kč. Od výše důchodu se odečte částka nezabavitelného minima, která se následně vydělí 3, přičemž jedna třetina připadá na nepřednostní pohledávky, druhá třetina na přednostní a třetí třetina připadá vždy dlužníkovi.

Dále je třeba upozornit na to, že pokud je vám důchod vyplácen na účet, hrozí jeho zablokování exekutorem. V případě výplaty důchodu složenkou k takovéto blokaci nedochází. O výplatu složenkou lze písemně požádat ČSSZ. V případě zablokování účtu můžete u banky ihned jednorázově vybrat trojnásobek životního minima (11 580 Kč). O tom vás exekutor poučí v exekučním příkazu. Od 1. 6. 2021 si také můžete požádat o zřízení tzv. „chráněného účtu“.

Co se týče zabavení věcí exekutorem v domácnosti dlužníka, pak zde nově od 1. 1. 2022 pro invalidy ve 2. a 3. stupni platí, že vám exekutor bude moci zabavit jen věci, „jejichž počet nebo hodnota neodpovídá obvyklým majetkovým poměrům“, tedy jen věci, které lidé běžně doma nemají.

Zpracoval: Mgr. Michal Šimůnek

Označeno v Sociální otázky