Seminář v Janských Lázních

V sobotu 14.10.2023 se v Janských Lázních uskutečnil odborný seminář Společnosti C-M-T. Na tři desítky účastníků se sešly v Kulturním sále Janského dvora, kde vyslechly tři přednášky na tato témata:

·         Neurogenetika dědičných neuropatií (CMT) – Prof. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D., DNA laboratoř, 2. LF UK Praha
·         Výzkum kardiovaskulárních onemocnění pacientů s CMT – MUDr. Kryštof Prášil, Klinika neurologie, FN Motol Praha
·         Komplexní přehled sociálních dávek a nároků zdravotně postižených vůči státu – Mgr. Michal Šimůnek, předseda Společnosti C-M-T

Obsah přednášek byl velmi zajímavý a rozšířil naše vědomosti o naší nemoci i o možnostech a nárocích na pomoc státu. Atmosféra byla velmi přátelská, ostatně jako vždy.

Po společném obědě následovalo posezení v Kolonádě, kde jsme si nejen vyměnili naše zkušenosti a zážitky z covidového období, ale zavzpomínali jsme i na naše přatele, kteří se z různých důvodů nemohli setkání zúčastnit.

Odpoledne rychle uteklo a už teď se mnozí těšíme na setkání příští.

Mgr. Michal Šimůnek

Označeno v Ze života Společnosti