Seminář Společnosti C-M-T – Janské Lázně 2010

Ve dnech 15. – 17. 10. 2010 jsme se opět sešli na odborném semináři Společnosti C-M-T v Janských Lázních. Protože se v loňském roce, vzhledem k nepříznivé finanční situaci, seminář nekonal, uvítali jsme možnost společně prožitého víkendu.

O tom, že náhody jsou skutečně nepředvídatelné, jsme se přesvědčili již při cestě do Janských Lázní, kdy jsme se společně s Jitkou a Rendou Molitorisovými, se kterými jsme na seminář cestovali, zastavili na oběd v Jaroměři. Při přecházení silnice Jitka svou typickou cmťáckou chůzí po přechodu na sebe natolik upoutala pozornost, že právě projíždějícímu automobilu ze Závady s Blankou a Rosťou Klouzalovými tato skutečnost neunikla. A tak jsme se všichni náhodou setkali na společném obědě.

Krkonoše nás přivítaly velice nevlídně, tmavé mraky se na horizontu dotýkaly snad i silnice, déšť nás provázel až k hotelu Astoria, kde jsme byli ubytováni. Přesto jsme se nedali nepříznivým počasím odradit a na společné setkání s ostatními jsme se těšili. Po vyřízení nezbytných administrativních záležitostí jsme poseděli v hotelové klubovně. Každý měl možnost vybrat si z dovezených sponzorských dárků, ať již hudebních CD, či malovaných perníčků. Velké poděkování patří paní Dáše Křemenové, která pro přítomné dámy přivezla množství bižuterie, a tak se každá z nás mohla ozdobit tak, aby náš vzhled byl co nejdokonalejší. Některé z nás měly z dárků takovou radost, jako by je navštívil Ježíšek. Páteční večer jsme pak prožili při hudbě a společném posezení.

V sobotu jsme se všichni zúčastnili odborného semináře Společnosti C-M-T v kulturním sále Janského Dvora. Po uvítání, které obstarala vedoucí lékařka lázní pro dospělé, primářka MUDr. Zuzana Dlouhá, nás jménem ministra práce a sociálních věcí ČR pozdravil jeho náměstek pro sociální a rodinnou politiku, pan David Kafka. Pak již následovaly odborné přednášky pozvaných lékařů a dalších hostů. O všechny prezentace byl velký zájem a všichni přednášející si zaslouží naše poděkování.

V odpoledních hodinách jsme měli možnost využít bezplatně bazénu zdejších lázních, což většina přítomných uvítala. Několik z nás se vypravilo do dětské léčebny Vesna na návštěvu jedné z našich nejmladších členek, Markétky Michalové, která je zde na léčení. Sobotní večer každý trávil podle svých představ. Někteří navštívili místní diskotéku, jiní se věnovali kulečníku nebo strávili společný večer v hotelové restauraci. Víkend utekl jako voda a nastal čas nedělního odjezdu. Jen málokomu se ale chtělo odjíždět.

Na cestu domů nás svými hřejivými paprsky vyprovázelo i konečně vylezlé sluníčko a modrá obloha. Závěrem nezbývá než poděkovat organizátorům za vydařenou akci a těšit se na příští setkání. Speciální dík patří vedení Státních léčebných lázní Janské Lázně, s.p., za umožnění uspořádání semináře v prostorách lázní a též managementu hotelu Astoria za bezproblémový pobyt.

manželé Sokolovi

1369600833

Přednášky:

Vliv kyseliny askorbové na průběh hereditární neuropatie CMT1A – výsledky dvouleté studie (MUDr. Radim Mazanec, Klinika neurologie, FN Motol Praha)

Význam a výsledky DNA vyšetření CMT v ČR od roku 1999 (MUDr. Pavel Seeman, DNA laboratoř, 2. LF UK Praha)

Dětská neurologie a CMT (MUDr. Jana Haberlová, Klinika dětské neurologie, FN Motol Praha)

Transpozice úponové šlachy m. tibialis posterior u plegického chodidla (MUDr. Pavel Smetana, Ortopedicko-traumatologické oddělení, Příbram)

Novinky v ortopedické péči (MUDr. Petr Krawczyk, T. O. OSTRAVA-PROTEOR spol. s r.o.)

Ergoterapie a její využití u osob s CMT (Mgr. Vendula Přinesdomová, Klinika rehabilitace, FN Motol Praha)

Příspěvek na péči – řízení, hodnocení, posudková komise (Bc. Kateřina Pomklová, Centrum soc. poradenství pro občany s onemocněním C-M-T)

Invalidní důchody, změny od 1.1.2010 (Mgr. Pavel Kantořík, Úřad veřejného ochránce práv, Brno)

Označeno v Setkání a semináře