Seminář Společnosti C-M-T – Janské Lázně 2006

Ve dnech 1. – 3. 9. 2006 jsme se opět setkali po pěti letech v Janských Lázních na semináři Společnosti C-M-T. Přestože asi většina z nás měla pocit, že jsou v Janských Lázních kopce rok od roku větší, že nám rostou přímo před očima, zatímco naše nohy by raději zdolávaly rovinky, vzali jsme to jako rehabilitaci a procházky si náležitě užívali. Konec léta se opravdu vydařil a tak jsme mohli obdivovat upravenou kolonádu, rozkvetlá okna a balkony, dokonce i úrodu hub.

Páteční večer jsme prožili společně v jídelně SOLA FIDE, kde byla většina z nás ubytována. Při výborném burčáku, dovezeném až z Moravy od rodiny Liptáků, jsme se snažili naladit na lidovou notu. Ráno jsme se sešli v sále Janského Dvora na semináři. Účast byla velká, až nad naše očekávání. O přednášky byl zájem jak z řad našich členů, lázeňských pacientů s chorobou CMT, personálu lázní, tak pozvaných lékařů z okolí i vzdálených míst.

Jelikož kapacita přednáškového sálu nebyla veliká, brzy se naplnil do posledního místa a všichni se zájmem sledovali přednášky.

Odpoledne jsme si pak užívali v lázeňském bazénu, který nám umožnilo vedení lázní navštívit bezplatně. Bazén absolvovali také naši členové na invalidních vozících, jelikož je pro tyto pacienty bezbariérově přístupný. Také jsme si nechali naše těla masírovat ve vířivkách a různých protiproudech.

Po příjemném osvěžení jsme se zúčastnili diskotéky, která byla spojená s módní přehlídkou v kolonádě lázeňského města. Několik našich šikovnějších členů zde předvedlo taneční variace a vyřádili se na parketu při hudbě.

V neděli ráno jsme ještě společně posnídali a pomalu jsme se rozjeli do svých domovů. Většině z nás se jistě společně prožitý víkend líbil. Mnohým přinesl spoustu informací a nové kamarády. Proto si jistě zaslouží poděkování za organizaci tohoto setkání a snahu pomáhat výboru v čele s Ing. Zajícem a paní Blankou Klouzalovou.

Bohuslava Sokolová

1328907047 

Přednášky:

MUDr. Z. Fibichová: Zkušenosti s rehabilitací pacientů s chorobou Charcot-Marie-Tooth ve Státních léčebných lázních Janské Lázně, s.p.

MUDr. P. Seeman Ph.D., MUDr. L. Baránková, MUDr. J. Haberlová: Typy dědičných neuropatii a možnosti DNA vyšetření

Mgr. B. Schreier: Fyzioterapie u hereditární neuropatie

Mgr. V. Ježková: Možnosti ergoterapie u hereditární neuropatie

MUDr. P. Krawczyk: Protetická péče u neurologických onemocnění – indikace pomůcek

M. Doležal: Zákon o sociálních službách včetně prováděcí vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Označeno v Setkání a semináře