Benefiční koncert v Rudolfinu

Dne 13. 3. 2007 se v Rudolfinu konal benefiční koncert profesora Radoslava Kvapila k padesátému výročí založení motolského neurologického oddělení, který věnovala Mezinárodní dvořákovská společnost zaměstnancům a pacientům neurologické kliniky pro dospělé 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Fakultní nemocnice v Motole, jehož finanční zisk, spolu s podporou sponzorů, umožní zakoupení diagnostických přístrojů pro neurologickou kliniku FN Motol.

V klavírním koncertu, který zahájil cyklus České klavírní tvorby, profesor Kvapil zahrál díla Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany, Josefa Suka, Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Spolupořadateli koncertu byly Česká filharmonie, Neurologická klinika 2. Lékařské fakulty FN Motol, Nadace Umění pro zdraví.

Společnost Peugeot ČR se ujala úlohy hlavního partnera tohoto benefičního koncertu a umožnila mnohým pacientům i zaměstnancům kliniky návštěvu koncertu tím, že zajistila jejich dopravu na i z koncertu svými vozy Peugeot. Dalšími sponzory byly Sanofi aventis, Prague accueil, Deloitte, Modrá pyramida.

Společnost C-M-T přijala pozvání neurologické kliniky FN Motol a zúčastnila se tohoto benefičního koncertu. Při této příležitosti měla možnost prezentovat svou činnost.

René Molitoris

1329370691 1329370701

Označeno v Ze života Společnosti