Cena ministra zdravotnictví za lékařský výzkum

Ceny ministra zdravotnictví a čestná uznání za lékařský výzkum za letošní rok slavnostně předal Tomáš Julínek oceněným ve Velkém sále pražského Martinického paláce v pondělí 15. prosince 2008.

Vítězné práce již po osmnácté vybrala Vědecká rada Interní grantové agentury ministerstva zdravotnictví. Do konečného výběru postoupilo 16 prací z celkových 154 projektů, které skončily v minulém roce a které agentura podpořila. Ocenění se také dostalo projektu kolektivu pracovníků, vedeném Pavlem Seemanem (J. Haberlová, P. Laššuthová, L. Baránková, R. Mazanec) z Univerzity Karlovy v Praze, 2. lékařská fakulta za projekt:

Analýza genu pro Lamin A/C (LMNA) u pacientů a rodin s autosomálně recesivním, axonálním typem dědičné neuropatie Charcot-Marie-Tooth (AR CMT2).

Za Společnosti C-M-T gratulujeme.

Blanka Klouzalová 

08a

Označeno v Články, rady, zkušenosti