CMT asociace v USA zveřejnila Strategii pro zrychlení výzkumu CMT (STAR)

Vizí CMT asociace (CMTA) v posledních 25 letech byl svět bez CMT. Nyní se vize potencionálně stává realitou, jak STAR průzkum pokračuje k novým úrovním intenzivnější rychlostí.

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLEŽITOST…

CMT choroba se liší od jiných nervosvalových onemocnění tím, že má mnoho příčin. Příčina byla již poznána a vedla k identifikaci nejméně 33 specifických genových poruch, které vedou k CMT. Důležitý je fakt, že tyto genetické mutace lze opakovat v laboratorních vzorcích a pěstovat jako tkáňovou kulturu což otevírá široké možnosti k příležitosti vyvinout léčbu pro CMT chorobu v dohledné budoucnosti.

K realizaci těchto cílů, CMTA založila strategii pro zrychlení vývoje zaměřeného především na výzkum CMT onemocnění. Vědci a přední výzkumníci, kteří vedou průzkum strategie pro urychlení vývoje choroby CMT, byli vybráni z řad celosvětově uznávaných lékařských kapacit. Charakter tohoto unikátního programu pramení z dobré vůle každého z prominentních výzkumníků se sejít jako tým a pokročit v CMT výzkumu, sdílet a předávat si myšlenky, objevy a výsledky výzkumů.

ZAMĚŘENÍ VÝZKUMU

CMT1A je nejběžnější forma CMT onemocnění, je způsobena duplikací genu která způsobuje zvýšenou produkci proteinu (PMP22). PMP22 a myelin jsou tvořeny Schwanovými buňkami. Myelin je izolace, která obklopuje nervová vlákna, kterým se také říká axony. Zvýšená tvorba proteinu v důsledku nadbytečného genu PMP221 způsobuje poškození této myelinové pochvy, která obklopuje axon a má později za následek vlastní poškození axonu. V důsledku tohoto procesu, důležité nervové impulsy již nejsou schopny efektivního přenosu, což má za následek slabost svalů, které tyto nervy zásobují nebo zásobovaly, a ztrátu citlivosti na koncích končetin, která je pro CMT také charakteristická.

Dvě rozdílné medikace (vitamín C a antagonista progesteronu, onapriston) již prokázaly snížení hladiny PMP22 která se blíží produkci bílkoviny v laboratorních vzorcích CMT1A. Toto nebylo nikdy prokázáno v klinických testech na člověku, i když experimenty s vitamínem C jsou v některých zemích Evropy a USA (pokusy v USA jsou založeny CMTA ve spolupráci s MDA) v plném proudu. Antagonista progesteronu (onapriston) používaný k léčbě CMT1A v laboratorních podmínkách není vhodný z důvodu toxických vlivů na člověka.

Přestože nepochybně existuje mnoho potencionálních ale stále neobjevených sloučenin, které jsou momentálně dostupné ke snížení hladiny PMP22 a léčbě CMT1, náš záměr je vyvinout v co nejkratším čase metodiku, která by odhalila co největší množství sloučenin v co v nejkratším čase. V současné době je toto možné s dostupnou technologií prostřednictvím procesu známého jako „vysoká citlivost rozlišení“ ve kterém jsou testovány různé sloučeniny s použitím robotů a kultur Schwanových buněk. Prověřováním desítek z tisíce možných sloučenin se zjišťuje, zda jsou sloučeniny schopny snížit hladinu PMP22.

Ve spolupráci s farmaceutickými společnostmi a některými světovými odborníky na Schwanovu buňku budeme usilovat o testování stovek tisíců až miliónů sloučenin. Nálezy generované při tomto skriningovém procesu budou ověřeny prostřednictvím přesnějších testů včetně laboratorních CMT1A vzorků. Cílem první tříleté zkušební fáze je vyvinout nejméně dvě sloučeniny.

SOUČASNÁ TŘÍBODOVÁ VÝZKUMNÁ INICIATIVA

Aby se dosáhlo našeho požadovaného cíle vyvinout sloučeniny, které mohou léčit CMT1A, CMTA financuje následující tři projekty:

Projekt 1: Vývoj stabilizované buněčné linie produkující PMP22 Použitím skutečných Schwanových buněk stejně jako Schwanových buněk kombinovaných s nádorovými buňkami (které podněcují růst) plánujeme vytvořit buněčnou linii. Tuto buněčnou řadu vědci použijí pomocí procesu „vysoká citlivost rozlišení“ k určení sloučenin, běžně používaných farmaceutickými společnostmi, které omezí množství PMP22 v buňkách. Do vzorků tkáňových kultur může být umístěno tisíc léků. Pomocí využití fluorescence nebo luminiscence jsou vědci schopni pozorovat, které léky utlumí fluorescentní záření, což naznačuje, že daná sloučenina snižuje množství produkovaného PMP22. Protože CMT1A se vyznačuje zvýšenou tvorbou PMP22, tento postup by měl brzy přinést potencionální léky ke snížení produkce.

Projekt 2: Vytvoření nového laboratorního vzorku, pomocí kterého mohou být testovány jak sloučeniny tak PMP22 a to na úrovni nejbližší testování na lidech Vytvoření nového laboratorního vzorku poskytne vědcům, zabývajících se Schwanovými buňkami, možnost testování již dostupných lékových sloučenin jak bylo uvedeno v Projektu 1. Na skutečné testy léků, tak jak jsou určeny, se plánují testy na zvířatech.

Projekt 3: Charakterizace lidských PMP22 částí

Tento projekt bude detailně zkoumat regulaci lidského PMP22. To co je doposud známo vychází z práce s laboratorními vzorky. Z toho vyplývá, že následujícím krokem je studie, jak je lidský PMP22 gen obnoven a co způsobuje nadměrnou tvorbu tohoto proteinu u CMT1A.

Následovně bude CMTA iniciativně usilovat o potencionální léčbu vyplívající z těchto kroků stejně tak jako se starat o nové strategie léčby pro další formy CMT jako jsou 1X, Typy 2 a 4. Počáteční studie zaměřené na CMT1A budou „přechodně“ nasazeny na rozřešení komplikovanosti a skutečné léčby pro další formy CMT.

Vize CMT asociace je podporovat spolupráci na mezinárodní úrovni pro efektivní vývoj terapie pro CMT. Dalším cílem CMT asociace je rozvíjení spolupráce s organizacemi jako jsou například Národní instituce zdraví (NIH-National Institute of Health a Sdružení lékařů (MDA-Medical Doctor Association).

Cíl programu STAR očekává vývoj terapie pro tři nejběžnější formy CMT v příštích pěti letech a změnit příznaky u některých pacientů během 10 let.

Přeložila K. Pomklová, R. Mazanec, webové stránky CMT association

Označeno v Články, rady, zkušenosti