Kanadští výzkumníci způsobili převrat v testování DNA

Výzkumný tým Lavalské university předvedl účinnost nové, jednoduché a levné metody, která způsobila převrat v navyklém způsobu řízeného testování DNA. Vedl Mario Leclerc a Denis Boudreau z Fakulty věd a inženýrství Lavalské univerzity, kde tým představoval svůj inovační přístup v nedávném vydání žurnálu americké chemické společnosti.

Nová metoda testování DNA se nazývá Řetězová reakce světélkování (FCR). Potřebuje k efektivitě jen málo molekul DNA, na rozdíl od většiny nynějších metod, které obvykle vyžadují komplexní a jemné zesílení DNA.

Metoda FCR není nákladná, nevyžaduje souhrnnou přípravu DNA nebo vysoce kvalifikovaných laborantů k provedení a  výsledky jsou k dispozici do pěti minut.

Testování FCR může být použito ve screeningu genetické choroby CMT a jiných dědičných neuropatií. Navíc by mohlo být toto testování účinně používáno v zemích Třetího světa, protože nevyžaduje vysoce kvalifikované profesionály či nákladné vybavení. Dovolilo by to většímu množství populace ověření na CMT a přijmutí vzdělání o zděděných neuropatiích. S větším počtem osob, celosvětově známých držitelů CMT, je zvýšení financování průzkumu mnohem více pravděpodobné.

FCR vytvoří sondu, odpovídající specifické sekvenci DNA pro onemocnění jako je CMT. Sonda je pak ponořena do roztoku obsahujícím DNA a po vytažení obsahuje barevný polymer. „Když se sonda a DNA porovnají, tak je zřejmé, že polymer se obalí kolem těch, jenž modifikují jeho strukturu a optické charakteristické vlastnosti“, vysvětluje profesor Leclerc. „Jestliže je přítomna spousta DNA, je změna v světélkování zřejmá pouhým pohledem.“

Od doby vydání článku se přiblížilo profesorům Leclercovi a Boudreauovi několik skupin. „Náš vynález je chráněn patentem a upřednostňujeme dávat povolení pro zvláštní projekty na základě případu od případu. Podobné projekty by mohly být ohlášeny během několika málo měsíců“, dodávají vědci. Představte si být testován na CMT a další zděděné neuropatie a obdržet výsledek v tentýž den od vašeho lékaře!

Lavalská univerzita, situovaná v srdci quebeckého historického hlavního města, je jedním z vůdčích kanadských univerzitních bádání, řadí se stupněm zřízení v rámci průzkumu prostředků s více než 275 miliony dolarů, věnovanými na výzkum v loňském roce mezi devadesát tři univerzit šesti zemí.

Jean – François Huppé, Université Laval

Označeno v Články, rady, zkušenosti