Kvalita života u pacientů s Charcot-Marie-Tooth chorobou

Autoři hodnotí kvalitu života u CMT choroby provedením dotazníku Lékařské výsledné studie zkrácená verze-36 (SF-36) u 121 italských pacientů. Pacienti obodovali méně body vše z SF-36 stupnice s porovnáním s italskými průměrnými daty. Body byly nižší u nepracujících versus pracujících pacientů, žen versus mužů, starších versus mladších pacientů, ale ne u pacientů s demyelinační versus axonální formy versus mezi pacienty, kteří podstoupili ortopedickou operaci nohou a těmi, kteří ji nepodstoupili.

Překlad z časopisu: NEUROLOGIE 2005, číslo 65, str. 922-924

Kompletní text a tabulky naleznete v příloze:

Kvalita života u pacientů s Charcot-Marie-Tooth chorobou

 

Označeno v Články, rady, zkušenosti