Osobní asistence OZP ve zdravotnických zařízeních

Stále častěji se setkáváme s problémem poskytování osobní asistence lidem s těžkým zdravotním postižením ve zdravotnických zařízeních. Pro osoby s těžkým zdravotním postižením je často tato asistence nezbytná, protože lůžková zdravotnická zařízení nejsou personálně vybavena na to, aby mohla klientům poskytovat služby jako krmení, polohování, hygienu a podobně. Na druhé straně se zdravotnická zařízení často brání tomu, aby pacient, který je dlouhodobě na lůžkovém oddělení a má těžké zdravotní postižení, měl u sebe osobní asistenci.

Je pochopitelné, že cizí osoby na oddělení mohou vytvářet různé problematické situace. Často lůžková zdravotnická zařízení řeší tento problém tak, že osobu se zdravotním postižením imobilizují, tj. trvale upoutají na lůžko, zacévkují a tím mají problém vyřešen. Taková situace vede k tomu, že pacienti s těžkým zdravotním postižením se po vyléčení obtížně dostávají do své původní fyzické kondice a často dlouhodobější hospitalizace vede k zhoršení celkového zdravotního stavu.

Jsme přesvědčeni o tom, že i u pacientů s CMT by měl být po dobu hospitalizace přítomen osobní asistent, kterého znají a důvěřují mu, který by jim pomáhal tak, aby neztratili svoje obvyklé návyky a schopnosti. K tomu, aby bylo umožněno poskytování osobní asistence ve zdravotnickém zařízení, je potřeba mít souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny. Vzor formuláře najdete v příloze. Tento formulář je třeba vyplnit při přijetí do zdravotnického zařízení, pokud se jedná o neakutní hospitalizaci, a je předpoklad, že hospitalizace bude delší. Formulář by měl vyplnit lékař oddělení, kde budete hospitalizováni. Pokud revizní lékař vysloví souhlas s osobní asistencí, tak Vám bude příspěvek na péči vyplácen i po 30 dnech pobytu, protože bude použit k osobní asistenci. Pokud potřebujete více informací, ozvěte se.

Michal Šimůnek

Souhlas revizního lékaře zdravotní pojišťovny

Označeno v Sociální otázky