Seminář posudkových lékařů v Jetřichovicích

Předkládám mé poznatky ze sjezdu posudkových lékařů (Ústecký, Liberecký a částečně Královéhradecký kraj), konaného 16. 4. 2005 v Jetřichovicích v malebném hotelu Kamzík. Po pravdě jsem byl dost překvapen vyšším věkem u většiny lékařů posudkových komisí. Za CMT přednášel MUDr. Seeman, který měl u přítomných velký úspěch.

Dle mého pozorování si velká část posudkových lékařů dělala z jeho vystoupení poznámky a byli dost překvapení, že s nemocí CMT žije v naší republice přibližně 4000 lidí. Přitom není vůbec samozřejmé pro ně získat např. průkaz ZTP, ZTP/P, nebo jiné soc. výhody podle stupně postižení.

Předseda Společnosti vystoupil v odpoledních hodinách na přání účastníků v záležitosti zkušeností pacientů s CMT s posudkovými lékaři v rámci ČR. Jeho vystoupení se setkalo se smíšenou odezvou, nicméně závěr je takový, že lidé s CMT snad budou hodnoceni objektivněji.

Závěrem chci poděkovat MUDr. Seemanovi a předsedovi Společnosti C-M-T Ing. Zajícovi za to, že mi umožnili účast na tomto semináři.

Pavel Krása

Označeno v Ze života Společnosti