XVI. Neuromuskulární sympozium – Rožnov pod Radhoštěm 2005

Sympozium pořádala FN UP u sv. Anny v Brně a jejím hlavním organizátorem byl MUDr. Jan Hromada. Společnost C-M-T pozval pan doktor 22. 4. 2005 do Rožnova pod Radhoštěm k prezentaci námi získaných poznatků o nemoci CMT.

Přítomných bylo cca 150 lékařů z ČR a Slovenska. Překvapilo nás, jak velký zájem tito lékaři projevili o námi nabízenou osvětu, ať už se jednalo o vědecké práce našich lékařů z FN Motol nebo lékařů ze zahraničí. Letáčky s popisem nemoci CMT a jejím průběhem, sborníky z našeho semináře v PS Parlamentu ČR v loňském roce či přednáška MUDr. Mazance z FN Motol, který svou nepřítomnost z vážných důvodů omluvil, doslova z našeho stolku mizely.

Dále byl zájem o přihlášky na náš červnový seminář ve Velkých Losinách, o odběry DNA a také o registrační přihlášky na zasílání informačních materiálů o CMT přímo na adresu pracovišť lékařů.

Mimo jiné jsme se zde také dozvěděli, že v Moravskoslezském kraji se 7. 4. 2005 konal seminář posudkových lékařů ve Velkých Karlovicích. Projednávány byly čtyři nemoci a jednou z nich byla CMT – dědičná neuropatie. Problematiku naší choroby přednášela prim. MUDr. Zapletalové a MUDr. Hofer, oba z FNsP Ostrava – Poruba.

Zastání jsme měli určitě dobré, jelikož naše tématika je jim blízka, paní primářka se zúčastnila našeho semináře v r. 2003 v Klimkovicích a také spolupracuje s oddělením doktora Mazance.

Sympozium se konalo v krásném prostředí hotelu RELAX v Beskydech, bylo slunečné počasí, které jistě přispělo k dobré náladě všech přítomných. Jsme názoru, že Společnost C-M-T udělala svou přítomností na sympoziu kus záslužné práce pro ty, kteří o této diagnóze ví ještě velmi málo, resp. opět dala výrazně najevo, že v rámci ČR je významným partnerem nejen lékařů, ale i orgánů exekutivy ve věci zájmů lidí s tímto onemocněním.

Zastoupení Společnosti C-M-T v Rožnově pod Radhoštěm: Ing. Zajíc Josef, Stroková Irena, Kopřivova Dagmar, Rostislav a Blanka Klouzalovi.

Josef Zajíc, Dagmar Kopřivová, Blanka Klouzalová

1328739039

Označeno v Ze života Společnosti