25. český a slovenský neurologický sjezd – Brno 2011

Dne 25. 11. 2011 se zástupci Společnosti C-M-T Blanka Klouzalová a Ing. Josef Zajíc zúčastnili v Brně 25. českého a slovenského neurologického sjezdu. Organizátoři akce nám již poněkolikáté umožnili zdarma prezentovat nejen Společnost C-M-T, ale především novinky o naší nemoci. Přítomným lékařům jsme tyto informace předali formou CD, letáčků a především aktuálních odborných článků.

Organizátorům sjezdu v čele s MUDr. Stanislavem Voháňkou, CSc. za tuto ochotu a vstřícnost velice děkujeme. Společnost C-M-T je jedinou pacientskou organizací, která se pravidelně již několik let neurologických sjezdů zúčastňuje, což je s povděkem i obdivem kvitováno přítomnou odbornou lékařskou veřejností.

MUDr. Radim Mazanec na sjezdu vystoupil s přednáškou, shrnující výsledky studie na téma: Autonomní dysfunkce urogenitálního ústrojí a dolního trávícího traktu u hereditární neuropatie Charcot Marie Tooth. Tato studie proběhla ve spolupráci s Urologickým oddělením FN Ostrava pod vedením doc. MUDr. Jana Kruta, Ph.D a „pod patronátem“ Společnosti C-M-T, kdy její členové odpovídali formou dotazníků na předložené otázky a někteří byli i osobně vyšetřeni na Urologickém oddělení FN v Ostravě. MUDr. Mazanec veřejně poděkoval Společnosti C-M-T a všem jejím členům, kteří dotazníky vyplnili a odevzdali, bez nich by tato výjimečná studie, která se uskutečnila pouze v ČR, nemohla proběhnout. Se zájmem jsme vyslechli i přednášku o výsledcích léčby svalové dystrofie DMD, kterou prezentoval doc. MUDr. Petr Vondráček z FN Brno. Nemoc DMD je závažná a dosud byla neléčitelná.

Blanka Klouzalová

35a p. Klouzal, Ing. Zajíc, pí. Klouzalová, MUDr. Mazanec, MUDr. Voháňka

Označeno v Ze života Společnosti