Boj o DNA laboratoř

Společnost C-M-T se dne 15.11.2010 obrátila na ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc., ředitele FN v Motole JUDr. Ing. Miloslava Ludvíka, MBA a ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny MUDr. Pavla Horáka, CSc., MBA., ve věci údajných plánů vedení Fakultní nemocnice v Motole, se kterými nesouhlasíme.

Vážený pane ministře,

Společnost C-M-T je občanské sdružení osob postižených dědičnou neuropatií Charcot-Marie-Tooth (CMT) v České republice. Chorobou CMT trpí v ČR několik tisíc osob. Společnost C-M-T, která byla založena v roce 1999, si klade za cíl mj. šířit povědomí o této relativně časté chorobě a také hájit zájmy pacientů s CMT a jejich rodin.

Tímto dopisem, pane ministře, chceme vyjádřit naše znepokojení a naše obavy z údajně chystaných plánů vedení FN v Motole na zrušení specializovaných laboratoří při klinikách a pro nás zejména DNA laboratoře při Klinice dětské neurologie, která je jediným pracovištěm, provádějícím DNA vyšetření pacientů a rodin s CMT. Jako členové Národní rady zdravotně postižených jsme navíc znepokojeni plány vedení FNM na zrušení i dalších unikátních a vysoce specializovaných laboratoří při dalších klinikách Pediatrické a Hematologicko – onkologické.

Velká část našich členů vděčí odborníkům z DNA laboratoře při Klinice dětské neurologie za svou správnou diagnosu, případně za její potvrzení či upřesnění na DNA úrovni nebo dokonce za možnost mít zdravé potomky, nepostižené nemocí CMT. Zrušením DNA diagnostiky naší choroby v DNA laboratoři a oddělením diagnostiky od výzkumu a rozbitím expertních týmů by byly nejvíce postiženi naši členové a další pacienti a rodiny v ČR. Takový scénář je pro nás zcela nepřijatelný a žádáme Vás o pomoc.

Vážený pane ministře, žádáme Vás, abyste v zájmu českých pacientů nedovolil rušit nebo rozbíjet specializované týmy špičkových odborníků, týmy, které vznikaly řadu let. Jsme přesvědčeni, že plány vedení FN v Motole na odebrání specializovaných laboratoří příslušným klinikám, kde se v minulých letech postupně vyvinuly, by bylo osudovou chybou, která by narušila důležitá a vzájemně výhodná propojení diagnostiky a výzkumu a oddálila by tím naše naděje na účinnou léčbu naší nemoci.

Za výbor Společnosti C-M-T

Mgr. Michal Šimůnek, předseda

Organizační uspořádání klinických laboratoří FN Motol 24.11.2010

Dopis řediteli FN Motol 15.11.2010

Dopis řediteli VZP 15.11.2010

Odpověď ředitele VZP 26.11.2010 Odpověď ředitele VZP 26.11.2010

Odpověď ředitele FN Motol 3.12.2010 Odpověď ředitele FN Motol 3.12.2010

Deník 10.12.2010 Deník 10.12.2010

Dopis ministru zdravotnictví 12.2.2011

 

 

Označeno v Ze života Společnosti