Dopis členům vlády ve věci zrušení privatizace státních léčebných lázní Janské Lázně, 18.8.2015

Vážený pane premiére, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, obracím se na Vás jménem pacientů s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených ve spolku Společnost C-M-T, s prosbou o podporu návrhu ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka na zrušení privatizace státních léčebných lázní Janské Lázně.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček navrhl počátkem roku zrušit privatizaci státních léčebných lázní Janské Lázně a Karlova Studánka. Oba státní podniky hodlá vyjmout z režimu zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Dotčené lázně žijí již mnoho let v nejistotě o svoji budoucnost, nemohou dlouhodobě investovat do svého majetku, což je výrazně poškozuje.

Společnost C-M-T v minulých letech velmi bedlivě sledovala problematiku lázeňství, já sám jsem organizoval protestní shromáždění proti uzavření dětské léčebny Vesna v Janských Lázních a byl jsem též mluvčím Krizového štábu lázeňství.

Státní léčebné lázně Janské Lázně jsou pro mnohá onemocnění, včetně hereditární neuropatie Charcot – Marie – Tooth, ojedinělým a jedinečným poskytovatelem lázeňské péče. Je zde zajištěna léčba jak dospělých pacientů s nervosvalovými a pohybovými poruchami, tak dětí s dětskou mozkovou obrnou v unikátním zařízení léčebny Vesna. Zájmem pacientů je, a mělo by to být i zájmem odpovědného státu, aby bylo zachováno zdravotnické zařízení, kde je léčba těchto specifických a často vzácných onemocnění zajištěna na té nejvyšší úrovni.

Velice nás překvapuje, že se dle informací z tisku některá ministerstva v čele s ministerstvem financí postavila proti tomuto návrhu. Ministerstvo financí údajně nevěří zdravotníkům, že zejména Janské Lázně jsou natolik výjimečné, že by je privatizace ohrozila. Rezort financí má za to, že tuto výjimečnost lze zachovat stanovením rozsahu a struktury konkrétně definované zdravotní péče, a to pod sankcemi zakotvenými v kupní smlouvě po dobu 25 let i delší. To ale neplatí u tak úzce specializované a unikátní péče, náročné na lidské zdroje, která není rozhodně nijak výdělečná. Privátní subjekt by jistě nemohl garantovat, že léčbu v určeném rozsahu zachová v případě, že by jí musel dotovat (nikdo ho přece nemůže nutit podnikat se ztrátou). Zároveň by mohlo dojít např. k omezení doprovodných služeb, jako je ubytování, stravování apod. anebo jejich znepřístupnění sociálně slabším rodinám. Ministerstvu financí se také nelíbí, že by vyjmutím z režimu zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, bylo odstraněno blokační působení § 45 tohoto zákona a bylo by možné rozprodat část majetku státu státním podnikem. Výnos z takto realizovaného prodeje by pak byl dle názoru ministerstva financí zřejmě státním podnikem použit na vykrytí případné ztráty jeho hospodaření. Ministerstvo financí pochybuje o předpokladech pozitivního ekonomického vývoje. Tyto pochyby však vyvrací nový management lázní, který i díky podpoře lázeňství ze strany Vaší vlády nastartoval velký ekonomický obrat. Lázně, kterým před dvěma lety hrozil krach a milionové dluhy, jsou dnes plné a poprvé po čtyřech letech skončí se ziskem cca 8 milionů.

Jak vyplývá z výše uvedeného, většina argumentů proti zrušení privatizaci státních léčebných lázní Janské Lázně ve světle faktů neobstojí. Jsme přesvědčeni, že případná privatizace by vedla jen k rozprodeji majetku v lukrativní lokalitě Krkonoš, a že nestátní subjekt by se zaměřil na méně závažná onemocnění a wellness, na která by nepotřeboval tolik personálu a dosáhl tak rychlejší návratnosti finančních prostředků. Stalo by se tak na úkor nás, pacientů.

Věříme, že návrh ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka řádně zvážíte a podpoříte jej. Předem Vám za to děkujeme.

Za výbor Společnosti C-M-T

Mgr. Michal Šimůnek

Odpověď Ministerstva pro místní rozvoj

45c JL - ministerstvo financí 1 45d JL - ministerstvo financí 2 45e JL - ministerstvo financí 3 45f JL - ministerstvo práce 45g JL - ministerstvo průmyslu 45h JL - ministerstvo zdravotnictví 45i JL - ministerstvo zemědělství 45j JL - premiér

Označeno v Ze života Společnosti