Protest vůči postupu vlády České republiky, 8.10.2015

Mgr. Michaela Marksová

ministryně práce a sociálních věcí ČR

Na Poříčním právu 1/376 128 01 Praha 2

Hradec Králové 2015-10-08

Vážená paní ministryně,

jménem zdravotně postižených osob s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených ve spolku Společnost C-M-T, se na Vás obracím s protestem vůči postupu vlády České republiky a potažmo Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ve věci novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

Dle informací, které byly zveřejněny v médiích, neschválila vláda při jednání o návrhu státního rozpočtu na rok 2016 navýšení finančních prostředků, určených na zvýšení příspěvku na péči pro závislé osoby. Toto rozhodnutí vlády, která se veřejně prezentuje jako sociálně vstřícná, považujeme za ostudné a urážející vůči osobám, které dlouhodobě pečují o své blízké, a jejichž jediným příjmem je příspěvek na péči.

Dne 20.08.2015 jsme se na Vás obrátili s našimi argumenty v rámci diskuse kolem novely zákona o sociálních službách. Odpovědí nám byl dopis ředitelky odboru nepojistných sociálních a rodinných dávek Mgr. Kateřiny Jirkové, jehož text by mohl být zářným příkladem toho, jak i mnoho slov může mít prázdný obsah. Vyjádření k našim argumentům jsme se bohužel nedočkali. Nechceme se uchylovat k populistickým vyjádřením, která i v této souvislosti zaznívají, jde nám o fakta a relevantní argumenty.

Stávající vládní koalice by měla razantně přikročit k plnění slibů o zlepšování života těžce zdravotně postižených občanů. Planých slibů, ale i výmluv, jsme od různých vlád slyšeli již mnoho. Nejde jen o problematiku příspěvku na péči a potřebu zásadní změny zákona o sociálních službách. Zcela tristní a nepochopitelný je např. postoj vlády ČR k projektu Evropské komise ke vzniku evropského průkazu osoby se zdravotním postižením. Tento průkaz má přinést některé kompenzace pro osoby se zdravotním postižením v rámci EU. Do projektu se zapojilo 17 členských zemí EU, Česká republika se této iniciativy odmítla zúčastnit a nevyužila ani dodatečné možnosti se do tohoto programu zapojit.

Věříme, že při schvalování rozpočtu v Poslanecké sněmovně PČR bude záležitost ve věci valorizace příspěvku na péči přehodnocena a potřebné peníze se najdou.

 Za výbor Společnosti C-M-T            

 Mgr. Michal Šimůnek, předseda                           

Odpověď z MPSV

Označeno v Ze života Společnosti