Dopis ministryni práce ve věci novely zákona o sociálních službách

Hradec Králové 2014-09-11

Vážená paní ministryně,

obracím se na Vás nejen jménem zdravotně postižených osob s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených v občanském sdružení Společnost C-M-T, ale i mnoha dalších zdravotně postižených občanů, a to ve věci novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Stejný návrh adresovala Společnost C-M-T před nějakým časem i ministryni Ludmile Müllerové, bohužel bez odezvy. Tento návrh považujeme za velmi důležitý a snadno realizovatelný.

Jsme toho názoru, že stát by měl urgentně vyřešit závažný problém v poskytování příspěvku na péči u osob s nejtěžším zdravotním postižením. Za stávající dikce uvedeného zákona totiž nemůže být osobám, které nejsou schopny vykonávat ani jednu ze základních životních potřeb, kromě toho, že umí komunikovat a jsou orientovány, přiznán IV. stupeň příspěvku na péči. Dle ust. § 8 zákona o sociálních službách platí, že příspěvek na péči ve IV. stupni je možné přiznat pouze osobě, která není schopna vykonávat 9 nebo 10 základních životních potřeb. To znamená, že lidé s nejtěžším postižením, kteří jsou odkázáni na pomoc druhého 24 hodin denně, ale jsou orientováni a umí komunikovat, nemají nárok na IV. stupeň příspěvku na péči.

Novela zákona o sociálních službách je nyní projednávána v Poslanecké sněmovně PČR     v souvislosti s převodem kompetencí ve financování sociálních služeb z MPSV na kraje. Proto je velmi vhodné prosadit tento krátký pozměňovací návrh do této novely. Plně se stavíme za pozměňovací návrh, který předložil ve Výboru pro sociální politiku poslanec MUDr. Vít Kaňkovský za KDU-ČSL, a prosíme Vás o jeho podporu.

Vážená paní ministryně,

věřím, že výše uvedené pečlivě zvážíte a podpoříte uvedenou legislativní změnu, která povede ke zlepšení stávajícího stavu.

Mgr. Michal Šimůnek, předseda Společnosti C-M-T

(Stejný dopis byl zaslán i všem poslancům PS PČR)

41aa Odpověďs ministryně Marksové

Označeno v Ze života Společnosti