OSTRAVA HANDICAP 2011

V termínu 5. – 6. 10. 2011 se zástupci Společnosti C-M-T zúčastnili prvního ročníku specializované výstavy Ostrava Handicap 2011, jež se konala na výstavišti Černá louka pod záštitou primátora Ostravy.

Prezentaci naší Společnosti po oba dny zajišťovali Blanka Klouzalová, Jiří Klouzal, Barbora Klouzalová, Irena Stroková a Josef Zajíc. Výstavy se zúčastnilo celkem 15 vystavovatelů. K vidění byly individuální úpravy vozidel pro handicapované, prezentovány byly kompenzační pomůcky pro tělesně a zrakově postižené, několik organizací předvádělo asistenční psy a canisterapii. Nejvíce byly zastoupeny prodejní stánky s výrobky zdravotně znevýhodněných osob.

Přestože účast na výstavě nebyla nijak vysoká, u stánku naší Společnosti bylo asi nejvíce živo, velmi se zde diskutovalo. Stánek navštívili např. Ing. Petr Dzido šéfredaktor časopisu Vozka, Martina Bedrnová, manažerka redakce časopisu Můžeš, Ing. Dana Ponczová, koordinátorka NRZP pro Moravskoslezský kraj, Andrea Pavelková, referentka pracovní rehabilitace při Úřadu práce v Ostravě, studenti fyzioterapie Ostravské univerzity, vedoucí fyzioterapeutka lázní Klimkovice a mnoho dalších, včetně naší členky paní Dagmar Kotlíkové. Velmi zajímavým hostem pro nás byla paní Věra Racková, jež se zasloužila o vznik tradice Česko – francouzských dnů v Ostravě, určených pro mentálně postižené děti.

Škoda, že v rámci akce neproběhl předem avizovaný doprovodný program. Nezbývá nám, než věřit, že některé nedostatky na akci byly způsobeny tím, že se jednalo o první ročník výstavy. Děkujeme organizátorům za možnost prezentace Společnosti C-M-T.

Výbor Společnosti C-M-T

32a

Označeno v Ze života Společnosti