Vánoční poselství kardinála Dominika Duky

42b Vánoční poselství

Již v roce 2009 jsme dostali vánoční požehnání od kardinála Mlroslava Vlka:

Vlk Miloslav kardinál, arcibiskup pražský a primas český1

Označeno v Ze života Společnosti