Dopis ministryni práce a sociálních věcí – příspěvek na automatickou převodovku

Mgr. Michaela Marksová

ministryně práce a sociálních věcí ČR

 

Hradec Králové 2016-04-04

 

Vážená paní ministryně,

z veřejně dostupných zdrojů jsme se dozvěděli, že Vaše ministerstvo požádalo NRZP ČR     o stanovisko k Analýze dopadů zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Materiál, který vypracovala komise NRZP ČR pro sociální politiku, je velmi rozsáhlý, přesto v něm dle našeho názoru některé věci chybí. Rádi bychom touto cestou upozornili alespoň na jednu závažnou otázku. I když nejsme členskou organizací NRZP ČR, reprezentujeme desítky zdravotně postižených osob s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených ve spolku Společnost C-M-T, a věříme, že náš názor vezmete v úvahu.

Naše námitka se týká současného seznamu druhů a typů zvláštních pomůcek určených osobám se zdravotním postižením, na jejichž pořízení se poskytuje příspěvek na zvláštní pomůcku, uvedených ve vyhlášce č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Ze seznamu zvláštních pomůcek určených osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí zcela vypadl příspěvek na automatickou převodovku.

Předchozí právní úprava – vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky     č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, uváděla v příloze č. 4 rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce zdravotně postižené občany. Pod bodem I./12 zde byly uvedeny Individuální úpravy automobilu. Právě v této skupině byla v plné výši hrazena i cena automatické převodovky.

Je zřejmé, že osoby s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí, které jsou převážně nebo plně odkázány na invalidní vozík, potřebují větší vůz, do kterého se pohodlně vejde       i elektrický invalidní vozík. Zároveň v absolutní většině preferují automatickou převodovku, která jim usnadní už tak pro ně náročné řízení. Cena automobilů, které splňují uvedené podmínky, je velmi vysoká. Úhrada ceny automatické převodovky ze strany státu jako zvláštní pomůcky určené osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí by byl pro tyto osoby velkou a důležitou pomocí.

Věříme, že náš podnět ve Vašich úvahách o novele předmětné vyhlášky zohledníte.

Za výbor Společnosti C-M-T             

 Mgr. Michal Šimůnek, předseda                            

Označeno v Ze života Společnosti