Ústavní soud zrušil systém úhrad vozíků, berlí a dalších zdravotních pomůcek

Ústavní soud na návrh dvaceti senátorů zrušil část zákona o veřejném zdravotním pojištění. Senátoři kritizovali systém, jak pojišťovny stanovují úhrady zdravotnických prostředků, jako jsou například vozíky, berle, sluchadla, brýlové čočky. Neprůhlednost způsobu rozdělování pomůcek za miliardy korun potvrdili i ústavní soudci.

Část zákona se ruší uplynutím dne 31. prosince 2018, řekl při vyhlášení předseda soudu Pavel Rychetský. Podle ústavních soudců je nezbytné přijmout nové komplexní úpravy systému úhrad, a proto vytvořil zákonodárcům potřebný časový prostor.

Mezi zdravotnické prostředky patří například vozíky, berle, sluchadla, brýlové čočky a množství dalších, často velmi sofistikovaných pomůcek. Každoročně se za ně vynakládají miliardy korun z veřejného zdravotního pojištění i z kapes pacientů.

Ústavní soudci rozhodli, že zákon nevymezuje jasně, na co lidé mají nárok. „Ústavní soud dospěl k závěru, že ustanovení zákon nejsou natolik určitá, aby na jejich základě bylo možné dovodit, na poskytnutí jakých zdravotnických prostředků má pojištěnec právo. Jejich použití proto závisí teprve na konkrétním postupu zdravotních pojišťoven, jímž je obsah tohoto práva fakticky vymezen,“ uvedli soudci v usnesení Ústavního soudu.

Soud v tom spatřuje nesoulad se základním právem občanů na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění. Předseda soudu Pavel Rychetský to označil za nekontrolovatelnou libovůli zdravotních pojišťoven.

„Ti, kterých se dotýká rozhodování za desítky miliard, ať už jsou to lidé potřebující pomůcky nebo zařízení, která je poskytují, a dodavatelé, nemají jakýmkoliv způsobem možnost účastnit se procesu, který vyústí v to, zda dostanou, nebo nedostanou pomůcku za úhradu nebo bez úhrady,“ řekl Rychetský.

Ústavní soudci také uvedli, že do přijetí nové zákonné úpravy trvá zdravotním pojišťovnám povinnost interpretovat napadená ustanovení takovým způsobem, aby se co nejvíce respektovala práva všech dotčených subjektů.

Podle právní zástupkyně senátorů Jany Marečkové by pojišťovny měly změnit praxi v úhradách pomůcek okamžitě. „Domníváme se, že zdravotní pojišťovny a ministerstvo by měly promptně reagovat a upravit tu dosavadní praxi ještě dříve, než bude přijata nová zákonná úprava,“ řekla Marečková.

Největší Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) potvrdila, že rozhodnutí soudu respektuje. Systém do přijetí nové právní úpravy měnit nechce.

„Nejpodstatnějším sdělením pro VZP a její klienty momentálně je, že ještě déle než rok a půl se na současném stavu vůbec nic nemění. Předpokládáme, že do té doby vznikne nová legislativní úprava, a pokud o to budeme požádáni, jsme připraveni se na její přípravě podílet,“ řekl mluvčí VZP Oldřich Tichý.

Napadená část zákona říká, že některé zdravotnické prostředky se hradí ve výši 75 procent ceny „v provedení nejméně ekonomicky náročném“. Pojišťovny při určení ceny používají průzkum trhu. Podle senátorů by měl zákon jednoznačně popisovat proceduru stanovení výše úhrady konkrétního prostředku.

Zdroj: Ústavní soud

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 3-15

Označeno v Pomůcky