Setkání se senátory v Janských Lázních

Ve čtvrtek 29. srpna 2019 navštívili v rámci svého výjezdního zasedání Léčebné lázně Janské Lázně členové Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu Parlamentu ČR.

 

Na pozvání ředitele lázní Mgr. Martina Voženílka se setkání zúčastnili i zástupci dvou pacientských organizací, předseda Společnosti C-M-T Mgr. Michal Šimůnek a předsedkyně Asociace Polio PhDr. Marcela Stránská. Z členů výboru byli přítomni senátorka MUDr. Alena Šromová a senátoři doc. MUDr. Peter Koliba, CSc., prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Jiří Vosecký a prof. MUDr. Jaroslav Malý, CSc..

 

Členové senátní delegace si prohlédli dětskou léčebnu Vesna, včetně aktuálně rekonstruovaného 6. patra, léčebnu dospělých i wellness prostory. Diskutovali s ředitelem Mgr. Martinem Voženílkem, náměstkyní léčebné péče a primářkou léčebny dospělých MUDr. Ivanou Uiberlayovou a primářem dětské léčebny Vesna MUDr. Janem Podojilem na témata lázeňské péče a následné rehabilitační péče, moderního přístrojového vybavení v rehabilitaci i současných trendů v oboru.

 

Za náš spolek jsem přítomným senátorům předestřel dva problémy, které nás v souvislosti s tématem lázeňství trápí, a to určení mantinelů pro prodlužování komplexní lázeňské péče ze čtyř na pět týdnů a dále problémy s dopravou pacientů na elektrickém vozíku do lázní. U obou témat mi přítomní senátoři přislíbili pomoc v jejich zdárné řešení.

 

Po společném obědě jsem pak členy Senátu doprovodil na Stezku v korunách stromů. Kromě ředitelky areálu a autora stezky jsme se zde setkali i s ředitelem Krkonošského národního parku PhDr. Robinem Böhnischem. Společně jsme pak zdolali vrchol stezky, kde jsme si vyslechli i slavnostní fanfáry na lesní rohy.

 

Jsem moc rád, že jsem se mohl uvedeného setkání zúčastnit a věřím, že získané kontakty využiji ve prospěch pacientů s CMT.

 

Mgr. Michal Šimůnek

 

 

Označeno v Ze života Společnosti