Napsali jsme ministru zdravotnictví

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.   

Ministr zdravotnictví ČR

Palackého nám. 4
128 00 Praha 4

 

Hradec Králové 4.1.2021

 

Otevřený dopis

 

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jménem pacientů s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených ve spolku Společnost C-M-T, z.s., ve věci již zahájeného očkování proti COVID-19.

Jde nám především o situaci lidí, kteří nepochybně patří mezi nejrizikovější skupinu. Jde o lidi s těžkým zdravotním postižením, o lidi na invalidních vozících či o pacienty již pouze ležící, kteří jsou v domácí péči (a samozřejmě i o osoby o ně pečující), kteří nejsou schopni se dostavit do očkovacích center. O jejich přednostním očkování se vůbec veřejně nemluví.

Můžeme uvést konkrétní případy takto zdravotně postižených. Já sám se pohybuji pouze na invalidním vozíku a sám již prakticky nezvládnu žádnou fyzickou činnost. Jsem plně závislý na pomoci své manželky, a to 24 hodin denně. Jsme jako rodina izolováni, chodíme pouze do přírody na procházky, nákupy nám vozí, s nikým se nyní nestýkáme. Osmiletý syn, který chodí do 2. třídy, se od rozvolnění 18.11.2020 učí doma, aby nás neohrozil. Bojíme se o naše zdraví, především v případě manželky; pokud by např. musela být hospitalizována, vůbec nevíme, co bychom si počali, já nezvládnu sám ani základní životní úkony, doslova by se ani sám neposadil na posteli… Šlo by bez přehánění doslova o naše existenční ohrožení.

Hereditární neuropatie Charcot-Marie-Tooth je nejrozšířenější druh dědičné neuropatie. U pacientů s CMT se postupně zhoršuje hybnost dolních a horních končetin jako následek poškození jejich periferních nervů. Svaly na periferii končetin slábnou, protože je postižené nervy dostatečně nestimulují. Dále dochází ke zhoršování funkce senzitivních nervů, které zprostředkovávají vnímání bolesti, doteku, hluboké citlivosti atd. CMT postihuje nervy, které svaly inervují.

V souvislosti s COVID-19 víme o výrazném zhoršení zdravotního stavu některých našiuh členů, kteří COVID-19 prodělali.

Vážený pane ministře, obracíme se na Vás s naléhavou výzvou, aby ministerstvo zdravotnictví neprodleně připravilo plán očkování lidí s těžkým zdravotním postižením, kteří jsou v domácí péči a jejich pečujících osob. Tito lidé jsou od března loňské roku prakticky uzavřeni ve svých domácnostech, aby nedostali koronavirus, který je pro ně velmi nebezpečný, a očekávají, že budou zařazeni do prioritní skupiny při očkování proti COVID-19.

 

Za výbor Společnosti C-M-T, z.s.                 

 

Mgr. Michal Šimůnek, předseda                            

 

Až po dlouhé době přišla tato odpověď:

 

Vážený pane Šimůnku,

osoby, které se nemohou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu (imobility) dostavit na očkovací místo, kontaktují svého praktického lékaře, který zná jejich zdravotní stav nejlépe. Lékař pacientovi za účelem očkování objedná dopravní službu a tedy převoz do OČM (preferovaná varianta), či pokud očkuje ve fázi 1, provede očkování v rámci návštěvní služby po dohodě s KKOČ (Krajský koordinátor očkování) a OČM (Očkovací místa).

Lze však též doporučit vyčkat na dostupnost vakcíny v ordinacích praktických lékařů – tedy na dostupnost vakcíny od AstraZeneca, která již bude dostupná standardními distribučními cestami a očkování tak proběhne běžným způsobem jako každé jiné. První závoz vakcíny AstraZeneca je v tuto chvíli odhadován na polovinu února.

Kdyby jste měl jakýkoliv dotaz, prosím obraťte se na mne.

Mgr. Romana Hušková, Centrální tým pro koordinaci očkování proti onemocnění COVID-19

 

V březnu následoval druhý dopis ministru zdravotnictví, zatím bez odezvy:

Doc. MUDr. Jan Blatný, Ph.D.   

Ministr zdravotnictví ČR

Palackého nám. 4
128 00 Praha 4

 

Hradec Králové 3.3.2021

 

Otevřený dopis

 

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás opakovaně jménem pacientů s nemocí Charcot – Marie – Tooth, sdružených ve spolku Společnost C-M-T, z.s., ve věci očkování chronicky nemocných a osob, které o tyto pacienty pečují, proti nemoci COVID-19.

Až donedávna jste na tiskových konferencích ministra zdravotnictví i v médiích tvrdil, že další očkování bude postupovat podle schváleného národního očkovacího plánu. Ten počítal s tím, že chronicky nemocní pacienti budou očkováni ihned poté, co vakcínu dostanou senioři nad 80 let a zdravotníci.

Od 1. března byl však v rozporu s těmito Vašimi tvrzeními otevřen rezervační systém pro seniory nad 70 let a krátce před tím i pro pracovníky škol. Chroničtí pacienti, kteří čelí vysokému riziku těžkého průběhu nebo i úmrtí na COVID-19, z pořadníku vypadli. Tímto rozhodnutím jste tyto občany zásadním způsobem znevýhodnil v přístupu k očkování. Takovým postupem jsme pobouřeni a žádáme okamžitou nápravu.

Chápeme těžkou situaci, v které se Česká republika při nedostatku očkovacích látek nachází. Nemůžeme ale mlčet ke změnám, které jste minulý týden zveřejnil a které jdou proti hlavnímu cíli očkování – snížení počtu úmrtí na COVID-19 a ochraně rizikových skupin obyvatelstva.

Každá odpovědná vláda postavila své očkovací strategie tak, že přednostně očkuje seniory a chronické pacienty, u kterých je epidemiologickými daty a modely podloženo, že mají výrazně vyšší riziko těžkého průběhu nebo i úmrtí na COVID-19.

Chroničtí pacienti v Česku se Vaším rozhodnutím ocitli v situaci, kdy se jich malá skupina dostane k očkování prostřednictvím center specializované péče nebo u praktických lékařů, kteří ovšem v nejbližší době nebudou mít ani dostatek vakcín ani kapacit k očkování. Zbytku chronických pacientů jste novými změnami přibouchl k vakcíně dveře. Pro tyto občany přitom očkování znamená nejen návrat do běžného života, do zaměstnání, ale přímo záchranu jejich zdraví a života.

V souvislosti s COVID-19 víme o několika úmrtích našich členů i o výrazném zhoršení zdravotního stavu těch členů, kteří COVID-19 prodělali.

Žádáme Vás proto, aby byla dodržována schválená národní očkovací strategie, jejímž autorem je ministerstvo zdravotnictví, a abyste neprodleně zajistil:

  •  zpřístupnění centrálního rezervačního systému pro chronicky nemocné občany podle platného národního očkovacího plánu;
  •  přípravu očkovacího manuálu pro praktické lékaře, který bude obsahovat jasná pravidla pro očkovací priority nejen dle věku, ale i zdravotního stavu pacienta s odkazem na priority definované v národním očkovacím plánu;
  • vymezení a zveřejnění detailního seznamu diagnóz a indikací k přednostnímu očkování, které je založeno na epidemiologických datech a modelech;
  •  dodržení závazku přednostního očkování pečujících osob, které pravidelně a dlouhodobě zajišťují domácí péči vybraným chronickým pacientům;
  •  zapojení zástupce chronických pacientů do přípravy očkovacího plánu pro tuto skupinu obyvatelstva.

Vážený pane ministře, jsme připraveni s Vámi při zajištění očkování pro chronické pacienty úzce spolupracovat a společně hledat řešení, která budou praktická, účinná a zejména rychlá.

 

Za výbor Společnosti C-M-T, z.s.                 

 

Mgr. Michal Šimůnek, předseda

Označeno v Ze života Společnosti