Informace o rehabilitačním centru nemocnice Beroun

V nemocnici v Berouně bylo díky rozsáhlé rekonstrukci vybudováno moderní rehabilitační centrum. Do budoucna se počítá s jeho rozšířením a navýšením lůžkové kapacity. Centrum je schopno díky prostorovému řešení, modernímu vybavení a kvalitnímu personálnímu zajištění poskytovat včasnou komplexní rehabilitaci širokému spektru pacientů. Je zde oddělení včasné léčebné rehabilitace a chystá se i otevření oddělení následné rehabilitace. Do centra jsou přijímány následující skupiny pacientů:

  1. Osoby s neurologickými poruchami (cévní mozkové příhody, periferní parézy a polyneuropatie, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, myopatie atd.)
  2. Osoby s kořenovými, cervikobrachiálními a lumbosakrálními syndromy
  3. Osoby po ortopedických a traumatologických operacích
  4. Osoby po amputacích končetin
  5. Osoby s onemocněním kloubů kyčelních, kolenních a ramenních různého původu (např. artrózy), ovlivnitelných konzervativně

V centru pracují rehabilitační lékaři, fyzioterapeuti, ergoterapeuti, klinický logoped, klinický psycholog, ortopedický protetik a také maséři. Jsou zde poskytovány všechny formy léčebné tělesné výchovy, fyzikální terapie, ergoterapie či manuální terapie. Centrum disponuje jedno, dvou- a třílůžkovými pokoji s vlastním bezbariérovým sociálním zařízením, všechny pokoje jsou vybaveny televizorem a připojením na internet. Dvou- a jednolůžkové pokoje mají charakter nadstandardní. Obvyklá délka pobytu je 2 – 3 týdny, v indikovaných případech výjimečně déle.

V současné době jsou v platnosti následující ceny za jednotlivé kategorie pokojů:

  • Třílůžkové pokoje: 100,- Kč/den (jde tedy pouze o zákonný regulační poplatek za hospitalizaci)
  • Nadstandardní dvoulůžkové pokoje: 100 + 200 = 300,- Kč/den
  • Nadstandardní jednolůžkové pokoje: 100 + 600 = 700,- Kč/den

Centrum je schopno poskytovat komplexní rehabilitaci také pacientům s dědičnou neuropatií a řada z nich již zde byla či právě je v současné době hospitalizována. Pacienti s CMT mohou být přijímání jak k ambulantní rehabilitaci, tak také k hospitalizaci, a to jak na doporučení ošetřujícího lékaře, tak na vlastní žádost. Před hospitalizací je v některých případech vhodné vyšetření v ambulanci primáře rehabilitačního centra, případně u jiného lékaře.

O přijetí pacienta na oddělení rozhoduje primář oddělení, pacienti se objednávají buď na sekretariátu (tel.: 311 745 253), nebo přímo u primáře rehabilitačního centra (tel.: 311 745 300). Další informace o centru jsou k dispozici na webových stránkách www.nember.cz.

Budeme potěšeni, pokud se pacienti s dědičnou neuropatií budou na naše centrum obracet a jsme připraveni poskytnout jim komplexní a cílenou rehabilitační péči.

Prim. MUDr. Ondřej Horáček, Ph.D., Oddělení včasné rehabilitace rehabilitačního centra nemocnice Beroun, Jessenia a.s.

Označeno v Články, rady, zkušenosti