Ombudsman: Posudkoví lékaři chybují, měli by být opatrnější

Někteří posudkoví lékaři podle ombudsmana Otakara Motejla nedůsledně vyplňují posudky pacientů k přiznání invalidního důchodu, a působí jim tím nemalé potíže. Do dokumentace uvádějí mylně jako datum vzniku invalidity termín, kdy byla žádost vystavena, místo data, kdy skutečně začal mít pacient závažné zdravotní potíže. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) pak kvůli chybě v žádosti důchod neuznává.

„Je samozřejmě možné následně sjednat nápravu, může to být ale velmi obtížné,“ řekl dnes ČTK veřejný ochránce práv. Pro přiznání invalidního důchodu platí přísná pravidla. Podle nich musí být za žadatele deset let před nástupem na invalidní důchod minimálně pět let řádně odváděno důchodové pojištění.

Pokud se v posudku mylně uvede, že stav odpovídající invaliditě vznikl v den, kdy byl vypracován posudek, tato lhůta nemusí být u občana dodržena, což znamená, že pacient nemá sebemenší nárok na přiznání invalidního důchodu. Chyb se dopouštějí i zkušení posudkoví lékaři. V posudku, který má oficiální název zápis o jednání, totiž sami píší o tom, že stav odpovídající invaliditě vznikl u pacienta již před léty. Jako datum vzniku invalidity pak ale nedopatřením uvádějí den, kdy odborný posudek vypracují.

Michal Šimůnek

Sborník k problematice důchodů

Označeno v Sociální otázky