Výzkum bojuje za zachování svalové funkce: Nový způsob ochrany před svalovou atrofií

Výzkumníci v Belgii si ověřují v experimentech na zvířecích modelech nový léčebný postup jak předejít svalové atrofii u pacientů s neuromuskulárními chorobami (např. svalová dystrofie, dědičná neuropatie CMT). Zaměřují se na oblast růstových faktorů nebo na genovou terapii již řadu let.

V současnosti pracují výzkumné týmy Katolické Univerzity Louvian v Belgii na zpomalení nebo prevenci svalové atrofie způsobené různými poruchami nervů nebo svalů. Díky tomuto novému výzkumu vědci doufají, že budou schopni ochránit svaly a v některých případech dokonce odvrátit poškození svalů dodáním růstových faktorů vhodným svalům a tím je podpořit v obnovení růstu.

Změny na úrovni faktorů svalového růstu mohou hrát velkou roli v úpravě atrofie. Jejich výzkum byl zveřejněn v odborném časopise Current Opinions in Clinical and Nutritional Metabolic Care v květnu 2006. Nové studie zjistily, že podání růstových faktorů (např. Insulin Like Growth Factor i – růstový faktor podobný inzulinu I) nebo podání inhibitorů myostatinu zamezuje svalové atrofii u experimentálních zvířat po aplikaci těchto látek přímo do svalu.

Jiné experimenty se zaměřily na oblast genové terapie, což vedlo k zlepšení pohybové aktivity a růstu svalové hmoty u experimentálních zvířat. Výzkumníci také zpracovali k využití genové terapie metodu elektroporace (metoda umožní dočasné odkrytí svalových buněk a usnadní vstup aplikace léčebných látek do svalu). Potom aplikují elektromagnetické pole na vybrané svaly s cílem podpořit svaly k obnově růstu. Do budoucna mohou obě experimentální metody poskytnout klinicky významnou prevenci nebo dokonce regeneraci atrofických svalů v důsledku neuromuskulárních nemocí.

Click Gretchen (www.hnf-cure.org)

Označeno v Články, rady, zkušenosti