22. český a slovenský neurologický sjezd – Olomouc 2008

Ve dnech 27. – 30. 11. 2008 se v Olomouci konal 22. český a slovenský neurologický sjezd.

Za Společnost C-M-T jsme se jej zúčastnili v sobotu 29.11.2008. Přednášky o nervosvalovém onemocnění se konaly ve starobylé budově Arcibiskupství, kde jsme reprezentovaly naše onemocnění.

Na téma „Dědičná neuropatie Charcot-Marie-Thoot typu CMT2A v důsledku mutací MFN2 genu u českých pacientů“ zde měl velmi zajímavou přednášku Doc. MUDr. Pavel Seeman, Ph.D.. Po celý sobotní den navštěvovali stánek Společnosti C-M-T lékaři, které problematika CMT zajímala. Odnášeli si letáky a odborné články, které jsme měly k dispozici.

Blanka Klouzalová, Bohuslava Sokolová

Klouzalová, Doc. MUDr. Komárek CSc., p. Sokolová

Označeno v Ze života Společnosti