Dopis ministru financí Kalouskovi

Vážený pane ministře,

obracím se na Vás jménem zdravotně postižených občanů České republiky, sdružených ve Společnosti C-M-T, ve věci návrhu „Zákona o změně daňových a pojistných zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů“.

Naše zásadní připomínka směřuje k části první – Změna zákona o daních z příjmů, k bodu 5:

Vyjadřujeme náš zásadní nesouhlas s tím, aby zákon o daních z příjmů znemožnil uplatnění slevy na dani u poplatníků, kteří jsou poživateli invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně. Tito poplatníci, na rozdíl od poživatelů starobních důchodů, mají v řadě případů v péči další vyživované osoby, které jsou na ně odkázány výživou, a v rámci svých možností se sami snaží prostřednictvím omezené výdělečné činnosti zlepšovat si svoji nepříznivou sociální situaci. Považujeme za sociálně spravedlivé ponechat u poživatelů invalidních důchodů pro invaliditu třetího stupně základní daňovou slevu i nadále beze změny.

V mnoha případech pracují příjemci invalidních důchodů pro invaliditu III. stupně za minimální mzdu. Pokud nebude naše připomínka vzata v úvahu, potom zcela ztrácí smysl, aby tito lidé byli ekonomicky aktivní.

Vážený pane ministře, věřím, že svůj návrh ještě jednou zvážíte a v rámci připomínkového řízení ho vezmete zpět.

Mgr. Michal Šimůnek

37B Odpověď ministra Kalouska01 37C Odpověď ministra Kalouska02

Označeno v Ze života Společnosti