Protestní demonstrace

Protože mi není lhostejná sociální reforma, kterou pro zdravotně postižené občany připravuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, rozhodl jsem se podpořit protestní demonstraci svou účastí. Demonstrace se konala dne 22. 03. 2010 ve 12.00 hod. v Praze před budovou MPSV.

Účast na této akci znamenala pro mne vozíčkáře jisté dobrodružství. Nejprve jsem si musel zajistit doprovod, který bude ochoten absolvovat cestu vlakem z Ostravy do Prahy.

Byl jsem si vědom toho, že vlak bude plně obsazen, protože protestní akci bude chtít podpořit velká část handicapovaných občanů. Změny, které se v sociální oblasti připravují, výrazným způsobem omezí možnosti spravedlivého posuzování nároku na příspěvky a tím dojde k značnému poškození všech zdravotně postižených občanů.

Chtěl jsem spolu s ostatními vyjádřit svůj nesouhlas. Pro nás zdravotně postižené je podobná akce velmi náročná, ať z pohledu vzdálenosti, kterou musíme absolvovat, nebo následného vyčerpání a únavy. Přesto všechno se nás sešlo před budovou MPSV několik tisíc z celé republiky. Po celé Praze organizátoři zajišťovali dopravu.

Za Společnost C-M-T se na protestní demonstraci sešlo několik členů, vybavili jsme se píšťalkami a transparenty. Atmosféra byla vynikající a počasí nám přálo. Domnívám se, že jsme o sobě dali náležitě vědět a byli jsme nepřehlédnutelní při vyjadřování svého nesouhlasu s chystanou reformou.

Za NRZP se ujal slova předseda Václav Krása. Vyjádřil se, že zdravotně postižení vnímají navrhované zákony jako ponižující. Změny se týkají především oblasti příspěvku na péči, ponechání průkazek ZTP, příspěvku na nákup motorového vozidla, spoluúčast u dávek na kompenzační pomůcky apod. Uvedl, že chystaná reforma by vrátila zdravotně postižené osoby o mnoho let nazpět, proto považuje veškeré návrhy za neetické a protiústavní a touto demonstrací vyjadřuje svůj nesouhlas.

Chystané reformy se demonstrujícím snažil vysvětlit ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Ujistil přítomné, že cílem není v žádném případě snižování nároků ani snižování toku peněz zdravotně postiženým osobám. Uvedl, že výhody zůstanou zachovány. Pomoc postiženým by však měla být účinnější a systém jednodušší.

Po bouřlivých debatách jsme se všichni vraceli domů s pocitem, že lidé pracující na MPSV přehodnotí své úvahy a myšlenky, a opětovně zhodnotí, jaké omezení by reforma přinesla zdravotně postiženým.

Jiří Klouzal

1377037739

Označeno v Ze života Společnosti