Národní přírodní rezervace Kladská

Slavkovský les je jednou z nejstarších přírodních rezervací v republice. Jde o zcela ojedinělé území s velice cenným souborem rašelinišť, která díky atypickému kyselému prostředí obývají vzácné rostliny i živočichové.

 

Největší přírodní rezervace na Karlovarsku dosahuje téměř 300 ha a leží v nadmořské výšce od 800 do 930 metrů. Na rašeliništích najdete charakteristické druhy rostlin a živočichů, které se přizpůsobily zdejšímu kyselému prostředí a málo výživné půdě. Kromě smrku ztepilého tu můžete najít i zakrslé dřeviny jako borovici blatku, borovici kleč nebo břízu pýřitou. Z keřů se zde daří borůvce bažinné nebo klikvě žoraviné. Z bylin můžeme jmenovat masožravky jako je tučnice obecná a rosnatka okrouhlolistá. Ohrožené druhy zvířat tu zastupují třeba vzácný tetřev hlušec nebo čáp černý. Běžná je tu například zmije obecná či skokan hnědý. Část rezervace je bezbariérově upravena můstkovými chodníčky. Prochází naučnou stezkou v části zvané Tajga.

 

Naučná stezka Kladská začíná před loveckým zámečkem v Kladské a dále vede kolem Kladského rybníka po okraji přírodní rezervace Kladské rašeliny, části Tajga. Je zaměřená na kompletní charakteristiku této významné části Slavkovského lesa.

 

Bezbariérové zastávky:

  • Naučná stezka Kladská – Smysl a význam ochrany Slavkovského lesa, znak CHKO a symbolika rostliny Arniky chlumní, geologický vývoj oblasti Slavkovského lesa, dřeviny bývalého zámeckého parku na kladské
  • Osada Kladská – Historie osady Kladská, obyvatelé Kladského rybníka
  • Lesní porosty – Minulost a současnost lesních porostů ve Slavkovském lese
  • Fauna kladských rašelin, vznik vrchovišť a rašeliny – Slatiniště, přechodová rašeliniště, vrchoviště
  • Květena kladských rašelin
  • NPR Kladské rašeliny – Nejcennější hodnoty území Slavkovského lesa, jednotlivé části NPR
  • Dlouhá stoka – Historie středověké těžby cínu ve Slavkovském lese a technická památka plavební kanál Dlouhá stoka
  • CHKO Slavkovský les – Popis území a jednotlivých místně chráněných území ve Slavkovském lese

 

Náročnost – rovinatý terén štěrkopískové cesty a dřevěné vyvýšené chodníky z prken. Stezka je provedená jako bezbariérová. Doporučujeme spíše mechanický vozík s ohledem na značnou vlhkost prostředí.

 

Označeno v Tipy pro volný čas